Da jeg, mens jeg var i relation med Nina, fik vi følgende sætning af ærkeenglen Metatron:

“I skal være mine hænder og mine fødder og mit talerør!”

Det er faktisk en sjov og vigtig rækkefølge.

Vi skal gøre noget for at erkende noget.

Vore hænder er dem, som vi bearbejder verden med, hvad enten det er materielt, eller det handler om en relation.

Vore fødder er dem, som vi flytter os med, hvor vi gør en forskel. Her handler vi med hele kroppen, kan man sige.

Og på den baggrund får vi erkendelser, der kan udformes i sætninger og i viden.

Viden er på den måde et produkt af eller en konsekvens af, hvad vi faktisk og fysisk gør.

Hvordan vi positivt er i livet, for her flytter vi os også.

Viden opstår af handling, at at gøre noget.

Hvis ikke jeg gør noget, kan jeg jo ikke vide noget. Så har jeg ikke noget grundlag for at vide noget.

Hvis jeg kun er defensivt i livet, så ved jeg jo ikke noget. Så er det hele måske bare en undskyldning for at gøre noget.