Min totalenergi afgør, hvordan jeg har det. Det gælder, uanset om jeg er vred eller sur eller glad eller kærlig.

Min totalenergi er styret af min frie vilje, så der er jo ingen grund til at hænge med skuffen, hvis jeg nu vil få det sjovere ved at bruge tiden til noget, der gør mig glad, alene og sammen med andre.

Det er altid godt at kunne stå i sig selv, og selv at tage beslutninger om, hvad jeg kunne tænke mig. Det giver meget større frihed, end hvis jeg hele tiden er i halen på en afhængighed eller andre bundne former, herunder dårligt humør og at kaste skygger til højre og venstre.

Jeg er jo altid bundet af det, jeg har gjort.

Man skal kunne være, stilfærdigt i verden, og kigge sig selv i øjnene. Det er, hvad hele livet handler om.

Det er fra den position, jeg kan få alle erkendelse, enhver selvbevidsthed, og ethvert sandt møde med et du.

Hvor vi ikke læner os op ad hinanden, men hvor vi som udgangspunkt hviler i os selv.

Et menneske, der evner at stå i sig selv, er troværdigt.

Som har energien på plads i sig selv.

Som kan kigge sig selv i øjnene.

Som man kan stole på.

Man kan ikke stole på et menneske, der siger ét og gør noget andet.

Positivt at være på plads i sig selv, med kontakten opad og forbindelsen ned i jorden.

Det er en god og solid måde at være i livet på.

Altid at kunne kigge sig selv i øjnene. Og altid at have lys i øjnene.

Et menneske er altid et helt menneske, uanset om det vil være ved det eller ej.

Jeg er alt i mig selv, uanset hvor jeg er, og hvad jeg laver.

Hvis jeg kun manifesterer en delmængde, er jeg ikke sand.

Og hvordan kan jeg som halv eller delvis kigge mig selv i øjnene?

Det afgørende er, at man altid kan kigge sig selv i øjnene.

Jeg kan simpelt hen ikke forestille mig noget vigtigere.

Jeg vil være en, man altid kan stole på.

Sådan har jeg altid haft det.

Jeg er ligeglad med, om jeg er populær. Om jeg for den sags skyld har hele verden imod mig.

Jeg vil vide med mig selv, at det altid er i orden, hvad jeg gør.

Og at det altid har været det.

Selv om jeg har været udsat for dyb ondskab, glæder jeg mig over, at jeg aldrig har fraveget at være god.

Og at jeg ikke vil have lyst til det overhovedet.

Jeg ved også, at jeg derved altid vil have et fortrin over for andre.

At det gode giver os en direkte kontakt til Gud, fordi vi er i det gode.

Også i den henseende ved jeg med mig selv, at jeg altid vil være der for et menneske, der oprigtigt søger mig.

Man kan altid mærke på sig selv, om man er på sporet.

Kan man ikke finde svaret, kan man altid træde et skridt baglæns, så vil det dukke op.

Ikke nødvendigvis i den form, man forventer. Men det vil dukke op.

På den måde kan vi altid være den sandest mulige version af os selv.

At være og at have været god fylder mig op og fylder mig ud, modsat at have været ond, eller ikke at have gjort det, jeg skal.

Her vil jeg altid være i defensiven og skulle undskylde eller forsvare mig.

Og når jeg er alene, vil jeg også vide med mig selv, at noget ikke er i orden.

At kunne stå i sig selv er det, som Ny Tid handler om.

At kunne være i sig selv.

At stå ved sig selv.

At være sig selv.

At vide, at jeg kan være mig selv bekendt.

At bekende kulør.

At kunne kigge mig selv i øjnene.

At være et ordentligt menneske.

At være i min egen energi.

At være i mit eget barn.

At være i min egen seksualitet.

At være i min guddommelighed.

At have adgang til min sjæl.

At opføre sig ordentligt.

At være mig selv.

At være det, jeg står for.

At mærke sig selv.

At vide, hvem jeg er.

At vide, hvad jeg er.

At være hensynsfuld.

At udvise respekt.

At være venlig.

At være åben.

At være ærlig.

At være den, jeg er.

At være mig.

At være mig selv.

At sige ja, og stå inde for mig selv.

At være det, jeg er.

At være menneske.

At have god samvittighed.

Alt sammen i modsætning til at være dyr.

Som er at være afhængig.

At være i lommen på nogen.

Ikke at have sagt ja til noget eller nogen.