De første bøger på Forlaget Ny Tid udgives på Helsemessen i Århus den 4.- 6. oktober 2019.

At udgive bøger på Forlaget Ny Tid forudsætter, at forfatteren anlægger sjælens perspektiv.

Det er det samme som at have sluppet instinktets perspektiv, som de fleste lever i og tager udgangspunkt i.

At være i sit instinkt ureflekteret er at være og agere som dyr, men også socialt hierarkisk. I sin forlængelse er det at være far og mor for hinanden, også selv om vi er voksne, og i det hele taget at spille roller.

I praksis viser det sig ved, at normer og fordomme, som begge er stagneret energi, bliver opfattet og håndteret som virkeligheden, og ikke lader sig opløse energetisk af sjælens lys.

At leve gennem sin sjæl er altid at være et helt menneske, og altid at leve gennem hjertet. Altid at ville det bedste for hinanden.

Andre ord for det samme er at have gået vejen, i alt at stå inde for det, man udtrykker.

At have kontakt med sin egen energi og at evne at være og blive i den.

Ny Tid er et opgør med dogmer, med teknikker, med udvendige former af enhver art.

Til gengæld handler det om god opførsel, om at være i en tilstand, altid at være positiv og åben, men selvfølgelig også at sige fra og at sige nej, når det er nødvendigt.

Sjælens kilde er evig. Kontakten ud i universet er uendelig.

I instinktets verden er der kun den selvreproducerende løgn, men intet rum og intet udsyn. Men derfor kan en løgn sagtens vare i årevis og sågar livslangt.

At være i og med sjælen giver mulighed for transformation, hvis vi gør det af hele vores hjerte, og at vende tilbage til den fysiske virkelighed, som er i vores instinkt, med nye måder at være i verden på.