Relationer før Corona havde nået en form, der ofte kunne sammenlignes med brug og smid væk, uanset af hvilken observans de var. Og sladder kunne hurtigt blive den afgørende argumentation.

Mange mønstre fastholdes og vedligeholdes socialt, gennem sladder, at sende skygger af sted, gennem løgnehistorier, som man jo selv skal tro på, med mindre de igen skal falde fra hinanden.

Et mønster er, kalkuleret at udnytte en fordel, som jeg har, i forhold til et andet menneske, og på den måde skaffe mig selv en fordel.

Samtidig med at jeg udnytter den andens uvidenhed, for selv at få fordelen, om det så bare er oplevelsen af at blive penetreret. At det kildrer i maven. Eller i mit underliv.

Fra begyndelsen af er der sammenhæng mellem tanker og følelser og seksualitet i ethvert menneske.

Når denne sammenhæng bremses eller ødelægges, skyldes det enten personen selv, eller udefra kommende begivenheder.

Det kan sagtens være forældre, der på den måde viderefører deres egen forkvaklede måde at være menneske på.

Det kan også være i en social sammenhæng, uanset hvilken, men ofte nogle, som man stoler på, og hælder sig selv over imod.

Mønstre er lag på lag. Tillid afløses af en dårlig oplevelse.

Tillid afløses af ondskab fra modparten.

Ondskab kan være leg, hvor jeg leger med dine følelser.

Du hengiver dig, og jeg lukker for dine følelser.

Jeg ser, du lider, og jeg elsker det!

Der er mange varianter.

Det er alt sammen lag på lag af noget, der sker imellem mennesker.

Mennesker kan være ufatteligt kyniske og ondskabsfulde mod hinanden.

Hvis man bevæger sig baglæns, er der altid et registrerbart forløb.

Før Corona kunne det hele være skjult i automatreaktioner, hvor den ene reaktion tog den anden.

Det onde kan også være noget, der kun sker i den ene af to, altså at der leges med følelser.

En effektiv metode er at undgå dialogen, der vil kunne afdække, hvad der skete.

Så længe man ikke vil kigge på sine egne mønstre, og aktivt ønsker at forholde sig til dem, vil man fortsætte med at udleve dem, bare i forskellige varianter.