22. marts 2020

Jeg føler mig overbevist om, at Corona er kommet ude fra Universet, fordi kloden har brug for, at vi bliver meget bedre til at tage os af os selv og hinanden. Ikke som egoister, men som nogle, der bekymrer os om hinanden og om kloden.

Det er ikke mig, der har noget at gøre med konsekvenserne, skal jeg hilse af sige. Jeg tror, at de derude fra har opvejet fordele og ulemper, hvor det primære mål er, at planeten skal reddes, hvor alternativet er, at menneskets voldsomme egoisme forhindrer det i at ske.

For selv om vi snakker meget om klima, sker der alt for lidt, i forhold til, hvor meget det hjælper.

Vil du vide mere, så læs mine bøger og mine hjemmesider.

Da jeg var i Assisi i 2019, deltog jeg i en kanalisering, hvor Maria Magdalene kom igennem og fortalte, at de derude er bekymrede for klodens tilstand.

Jeg har selv ærkeenglen Metatron tæt på mig, som en konstant følgesvend. Så jeg udtaler mig med en vis forstand, om jeg så må sige.

Andre må afgøre, hvad de tror om den sag. Det er ikke mit problem.

Når jeg udtaler, at jeg oplever noget rigtigt godt ved Corona, handler det om, at vi bliver tvunget til at kigge indad. Og derved bliver sjælen tydelig.

Det er sjælen, der indeholder sandhed og kærlighed i deres rene former. De kommer fra Gud, men vores mulighed for at handle i sandhed og kærlighed er igennem sjælen.

Mennesket har alt for længe være mere dyr end guddommelig, så at sige, eller mere instinkt end sjæl. Det er der behov for at lave om på.

Og så vil jeg godt tilføje, også til begge mine brødre, der reagerede i går, at jeg altid har haft modet til at stå ved mig selv, og det er jeg stolt af.

De fleste vælger musehullet. Det gør jeg ikke.

Som jeg oplever det, har vi haft mulighed for selv at løse det, i det projekt, der kaldtes Ny Tid.

Men fordi nogle nøglepersoner ikke har handlet ansvarligt, er Corona Plan B.

25. marts

Mennesker i lav bevidsthed, som der er flest af, er dem, der ikke ved med sig selv, at de, ligesom alle vi andre, indeholder et højt udviklet pattedyr.

Men fordi de ikke har bevidsthed omkring det, handler de altid, eller i hvert fald meget ofte, i frygt og angst, vrede og aggression.

Corona er aktiveret for at sætte fokus på klodens klima, som de fleste er ret ligeglade med, når det kommer til stykket.

Med Corona er frygtscenariet lig i gaderne. Det kan få folk op af stolene, og det tvinger alle til at komme tæt på sandheden om sig selv.

Når man skal holde sig på afstand af hinanden alle steder, bliver folk presset ind i deres egen sandhed. Man kan godt vælge at sige, at det eneste, der virker på mennesker i lav bevidsthed, er truslen om blod.

Det er præcis den samme mekanisme, som truslen om Helvede udgjorde i gamle dage, hvor rammen var religiøs.

Det ved de godt derude. For dem, som for alle ordentlige mennesker, er klodens klima vigtigere, end hvad vi skal have at spise i morgen aften. Derfor har de igangsat Corona, fordi det er det eneste, der virker. Og det virker.

Jeg vil gerne supplere med, at der har været forsøgt en mere human form, men det blev ødelagt af nogle af de implicerede personer. Den ville ikke have haft den samme voldsomme effekt.

Tværtimod var den baseret på, at mennesket, ved egen kraft, skulle have taget hånd omkring problemerne.

Men når mennesker ikke formår at stå ved sig selv, så bliver de nødt til, derudefra, at tage andre metoder i brug.

Jeg har beskrevet virkningen nogle gange. Den er, kort fortalt, at vi, som voksne, tvinges ind mod sandheden om os selv, ind mod vores sjæl. Og når vi mærker den, kan vi mærke, at der pludselig er noget, der er vigtigere end andet. Det samme som et uspoleret barn også har forstand på.

Men de voksne gider ikke lytte til et uspoleret barn. Derfor må de tvinges tilbage i den samme tilstand. Og derfra vil de kunne få en ny forståelse af, at det ikke er ligegyldigt, hvad vi fylder os med, og hvad vi får tiden til at gå med. Det vil afgørende kunne give os en anden måde at prioritere på.

Hvor sandhed og kærlighed går forud for magt og forfængelighed.

Det specielle er, at man skal tvinges derud. Mange giver slip, når de ligger for døden. Men voksne i deres bedste alder ligger ikke for døden, og går derfor ikke specielt op i andet end magt og forfængelighed.

Det er vigtigt, og det ved de også godt derude, at tanker om, at vi nok hellere må gøre noget, selvfølgelig har betydning, men ikke kan stå alene. Og det haster for meget til, at man bare kan vente på, at tilstrækkeligt mange tager sig sammen.

Og det sker måske slet ikke, før det er for sent. Det kan de selvfølgelig bedre vurdere derude, end vi andre kan. Mine konklusioner baserer sig på, hvad der virker logisk for mig.

27. marts

Om Corona
Når jeg cykler mig en tur, så står alting meget skarpere i min bevidsthed. Således også i dag.

Der findes en naturlig måde at være menneske på, hvor vi altid behandler hinanden ordentligt.

Jeg har altid lov til at være mig, og du har altid lov til at være dig.

Vi vader ikke ind i hinanden. Hensyn og respekt er naturlige ingredienser i vores opførsel og i vores adfærd.

Når vores gamle far er syg og har brug for os, så besøger vi ham.

Vi går ikke rundt og gør os bedrevidende om noget, som vi i virkeligheden ikke ved noget som helst om.

Vi går ikke med sladder. Vi bruger ikke flosker og klicheer, fordi det, der kommer ud af munden, kommer fra hjertet.

Denne helt naturlige måde at være menneske på ligger åben for alle. Den er overhovedet ikke vanskelig.

Hvis man læser og forstår Bibelen, inden den blev forvansket, var det præcis det samme budskab, som Jesus kom med. På hans tid var friheden ikke så stor som i dag.

Men i dag har mennesker generelt ikke været særligt gode til at forvalte friheden. Derfor bruger man heller ikke tiden på, først og fremmest at være ordentlige.

Jeg kommer selv derude fra, har også forsøgt at praktisere det, som jeg beskriver ovenfor. Jeg har oplevet, på den mest makabre måde, hvordan det, som jeg står for, er blevet ødelagt. Man kan læse om det på en af mine hjemmesider.

Corona er aktivet ude fra Universet, fordi mennesker simpelt hen ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og dermed kan de heller ikke, uden tommeskruer, finde ud af at behandle planeten og sig selv ordentligt.

Derfor har de aktiveret en form, hvor vi tvinges ind i os selv, i retning af sandhed og kærlighed, som det var meningen fra begyndelsen af, at vi skulle gøre ved hinanden.

Selv med Corona er der flugtforsøg, kan jeg tydeligt mærke. Men Corona har den finesse indbygget, at nettet efterhånden vil stramme sig, så man ikke har mulighed for at fortsætte flugten uendeligt.

28. marts

Jeg giver Metatron ordet:

Gud skabte mennesket i sit billede.

Mennesket er en del af naturen. Derfor er DNA grundstrukturen i den biologiske proces.

DNA er skabt af Gud og er helligt.

Mennesket har som det eneste væsen på Jorden en sjæl.

Denne sjæl er spundet som en guldtråd omkring DNA molekylet.

Sjælen kommer ind i mennesket under graviditeten og giver os en særstatus i naturen.

Sjælen betyder, at et menneske er i stand til at kigge ind i evigheden, hvor Gud kommer fra.

Vi kan få adgang til evigheden gennem sjælen.

Sjælen betyder også, at vi er i stand til at kigge på os selv.

Denne evne har kun mennesket her på planeten.

At kigge på sig selv er betingelsen for at kunne skabe kultur, hvor det i princippet er os selv, der bestemmer.

Men kultur indeholder også faldgruber, hvor menneskets selvovervurdering er den største. At tro om sig selv, at man er universets skaber, og kan tillade sig alt muligt.

Corona er aktiveret, fordi mennesket har misbrugt sin særstatus til at gøre onde gerninger. Derfor er der brug for indgreb udefra for at standse ondskaben.

Ondskaben er standset. Det næste handler om, at mennesket skal forstå, at det er godt, og hvordan det er godt.

Det kræver, at vi presses ind mod os selv, og tvinges til at mærke, at vi har en sjæl. Denne handling sker ikke frivilligt, fordi mennesket alt for nemt stikker af sted i alle retninger, altså flygter.

Corona er iværksat for at standse denne flugt.

7. april

Coronaenergien bevirker, at mennesker bliver holdt fast inde i sig selv, og at den eneste vej ud er gennem sjælen.

Energien blev initieret den 17. januar 2019 uden for Assisi. I hvert fald Maria Magdalene var til stede ude fra universet. De sagde, at de var bekymrede for klodens tilstand.

I en længerevarende proces blev jeg forbundet til Jorden. Derfor tror jeg, at det er mig, der holder energien. Der skal altid være en ankerperson på Jorden, når de laver sådan noget. Det har de jo i øvrigt gjort før igennem historien.

Der skal være en, der har mod og vilje til at stå fast i sig selv, uanset hvad der sker, og hvor mange der ter sig tosset.

Og i øvrigt har jeg altid ærkeenglen Metatron tæt ved mig, eller lige bag mig.

De fleste mennesker snakker hinanden efter munden, eller siger og skriver det, der giver likes på Facebook. Det gør jeg ikke, selv om jeg bestemt ikke har noget imod dem. Men det er ikke derfor, jeg skriver, hvad jeg skriver.

Hvordan de derude i øvrigt har håndteret det omkring virus og den slags, ved jeg intet om. Som jeg ser det, har det været nødvendigt at ændre menneskers adfærdsmønster så meget, at sjælen bliver synlig.

Jeg så et opslag, der viste, hvor lille en procentdel, som døde af Coronavirusen udgør, i forhold til, hvem der i samme periode var døde af sult. Dem er der ingen, der lægger mærke til.

Det svarer ganske godt til tsunamien, der ramte Thailand. Fordi der var danskere dernede, fyldte det alt i dagspressen. I samme periode var der en voldsom naturkatastrofe i Peru. Den havde ingen bevågenhed.

Kort fortalt er frygt så fremherskende blandt vesterlændinge, fordi de er mere i deres instinkt, end de er i deres sjæl. Tænker vi nogle århundreder tilbage, kunne Helvede på samme måde få folk til at opføre sig ordentligt.

Helvede findes ikke længere i vores materielle bevidsthed. Men det gør mursten. I sjælens perspektiv er mursten ikke vigtige. Men det er de i instinktets perspektiv. Her betyder de alt, og kan få os til at sælge vores bedstemor, hvis vi dermed kan få nyt tag på huset.

Det kan godt være, at det er lidt overdrevet, men sjælen har vitterligt ikke meget plads i det materialistiske menneske. Det gælder også menneskelige hensyn i det hele taget.

Corona tvinger os ud af vore kendte rammer, og aktiverer det sande i os. Det giver sjælen lov til at manifestere sig.

13. april

Selv om Corona er noget mærkeligt noget for alle, os alle, er der ingen tvivl om, at de, der har været gode, sande og kærlige, er dem, der har nemmest ved at holde hovedet oven vande.

Det er en besynderlig måde at blive vredet rundt på.

Der er ikke noget naturligt i forløbet. Men vi tvinges til, som mennesker, hver især at følge med i det, der sker. Det er både mærkeligt og underligt, hvis der er forskel på de to tillægsord.

Coronaenergien virker ved, at der er ét godt menneske i den ene ende, og én god gud i den anden ende.

Energien virker på samme måde, som når vi får en sjæl.

Sjælen er en kontrakt mellem mig og Gud, eller mellem Gud og mig.

Hvis man mærker ordenes virkning, kan man godt mærke, at der er substans bag.

Sjælen virker med den frie vilje som et ubetinget vilkår, idet jeg dog ikke kan sige nej til min karmiske aftale. Derimod kan jeg forvalte den på mange måder.

Når jeg er sat på Jorden, er det altid med et formål. Nogle har et mere eksplicit og et vigtigere formål end andre. Som jeg ser det, er vi da forbundet i et energifællesskab.

At være på Jorden er at udfylde min sjæls formål med at være her, at lære at stå inde for mig selv, at være et ordentligt menneske.

For de mere udvendige og overfladiske er der religion at relatere sig til. Det kan dog være meget sandt og meget ægte.

Mere individuelt kan man hengive sig til spirituelle praksisser, såsom meditation og yoga, hvor man på forskellige måder kan få adgang til sin egen sandhed.

Med Ny Tids energi kan vi bare være, præcis den, vi er, som vi er, når vi er, hvor vi er.

Ny Tids energi har været i gang siden 22.11.63, da John F. Kennedy blev skudt. Når denne begivenhed blev valgt, var det fordi den berørte alle på en dyb måde.

Ny Tids energi er blevet afløst af Corona, der virker på en anden måde. Den er meget mere saturnsk og neptunsk, hvor Ny Tid var mere styret af Jupiter og af Uranus.

Corona blev aktiveret, fordi der var en nøgleperson i projekt Ny Tid, der ikke opførte sig ordentligt, for nu at udtrykke det pænt.

Corona trækker sammen, hvor den anden udvidede. Den afslører falskhed. Den virker lidt som en citron, der presses mere og mere sammen, hvor sjælen kommer mere og mere til syne.

Der skal være en ankerperson her på Jorden, og så skal Kilden ude fra Universet også være aktiv. Som med al anden virksomhed når den ikke dybere, end intentionen formår at række.

Hvis jeg gør noget for at tjene penge, vil dette formål begrænse sandheden i mit virke.

Hvis jeg derimod gør noget ud fra det sandeste i mig, vil denne intention betyde, at jeg når dybere ind, og længere ud.

Det er sådan, jeg ser Corona. Og processen er i fuld gang, hvor nogle helt klart oplever den tydeligere end andre, der måske stadig går rundt i frygt og vrede, som er den udvendige måde at håndtere det hele på.

Processen virker ved, at nettet strammes mere og mere, eller at energien presses mere og mere sammen, så først instinktet passiviseres, og sjælen, og dermed sandheden, bliver tydeligere og tydeligere.

Jeg mærker Corona som en fremskyndet skærsild.

Jeg mærker, at den lukker op for vores essens.

Jeg mærker også, at den lidelse, som vi har påført andre, får vi selv at mærke, for at vi skal heale den, hvordan det så end skal foregå. Men det ved de pågældende garanteret selv noget om. Og hvis ikke de gør noget ved den, bliver den hængende.

I øvrigt er det lidelsesfuldt, som menneske, ikke at have kontakt med sin sjæl.

Når vi kommer langt nok ind, er vi sande mennesker, der møder sande mennesker, og så kan vi begynde med at håndtere alle problemer, sådan som de skal håndteres.

19. april

Før Corona kunne man fortælle en løgn, så man selv troede på den.

Det er vist nok blevet vanskeligere.

Det er noget med, at Coronaenergien simpelt hen  rusker rundt i vores energi, så det hele bliver blandet sammen på en ny og bedre måde.

Hvis mennesker altid opførte sig ordentligt, ville der ikke have været noget Corona.

Hvis man altid respekterede hinandens integritet, heller ikke.

Et menneske er en sjæl, der er placeret i et instinkt.

Instinktet er, at vi hver især har overtaget et af naturens vidundere, et højt specialiseret pattedyr.

Dette højt specialiserede pattedyr har en hjerne, en seksualitet og et hjerte som nogle af de væsentligste organer.

I dyreriget handler det om forplantning, om overlevelse, og også om social læring.

I menneskeverdenen kan man, som jeg, altid være ordentlig og respektfuld, og så bare tage sjælen ind. Det er faktisk nemt. Det er at leve i sandhed og kærlighed.

I modsætning til dyrene har vi en sjæl, så vi kan forstå os selv, og handle sandt og kærligt. Disse muligheder har dyrene ikke. De kan kun være i deres instinkt.

Meningen med at placere en sjæl i et instinkt er, at vi skal lære at leve livet i sandhed og i kærlighed.

Det er jo ikke særligt svært, hvis man gør det, vil jeg gerne fortælle.

Men hvis alle syntes ligesom jeg, så ville der ikke være krige. Der ville ikke være magtkampe. Der ville ikke være tortur. Der ville ikke være rædselsægteskaber. Mange sygdomme ville ikke eksistere. Jeg vil umiddelbart nævne demens og ADHD.

Jeg elsker at cykle på min nye racer, har i dag for tredje gang kørt turen op forbi Fuglsø og op ad Agri bakker. Det går bedre og bedre.

Mens jeg kørte på Citybiken, måtte jeg nogle gange stå af og trække på de stejleste stykker. Det sker ikke mere, kan jeg med stolthed fortælle.

Jeg snakker en del med dem deroppe, eller hvad man nu skal kalde det, mens jeg cykler.

Temaet i dag har været dem, der uforskyldt er bragt i situationer, på grund af andres ondskab, er blevet bragt i situationer, hvor de har opført sig uhensigtmæssigt.

Ethvert menneske skal lære at håndtere dilemmaer. Derfor bliver de bragt i situationer, hvor de forstår, hvori dilemmaet består i. Og så skal man bevise, at man vil det godt. Der skal være kvalitet i beslutninger, så de også efterfølgende bliver fulgt til dørs. Men ingen skal, fordi andre ikke er ordentlige, være bundet til nogle beslutninger, som de ufrivilligt blev bragt i.

Det er i øvrigt dejligt cykelvejr, en god måde stille og roligt at komme i form på.

21. april

Corona handler om, at sjælen skal ind i menneskelivet, og erstatte dyrets dominans.

Dyrets dominans er først og fremmest den ubevidste seksualitet, der virker ind i alle andre områder af livet.

Når mennesket ikke praktiserer seksualitet på sjælens præmisser, hvor det lader følelser og kærlighed være bestemmende for aktens udførelse, men i stedet søger den hurtige spændingsudløsning, går det ud over alle andre aspekter i livet.

Når kærlighed ikke får lov til at være styrende i livet, bliver det instinktets kynisme, som i familien betyder vrede og frygt i relationerne.

Når sandhed ikke får lov til at være grundlaget for livet, bliver normer, fordomme og andre hårde former de udslagsgivne for beslutninger.

Sjælens former er bløde og kærlige, og mennesker, der lever efter sjælen, er venlige og gode.

Disse former ser vi mere og mere under Corona, selv om de måske ikke er synlige for den utrænede.

Men den omstændighed, at voksenlivet nu leves på afstand af hinanden, og at de normale måder at praktisere fritid på, også bliver udsat for restriktioner, betyder alt sammen, at voksne tvinges til at gå i tænkeboks, og dermed tvinges til at møde livet på andre præmisser end vanens og sædvanens, som begge er dybt forankret i materialitet og trivialitet, og i dyb egoisme og selvtilfredshed.

Hvis kærlighed og sandhed får mere fremtrædende plads i vores måde at være på, vil det gøre os til bedre mennesker, og sjælen vil dermed blive taget alvorligt.

Og vores seksualitet vil i øvrigt blive langsommere og kærligere.

23. april

Corona lukker op for instinktet, så sandheden får flere nuancer.

Før Corona kiggede man til siden, så et andet menneske, fældede en dom, og kiggede frem igen.

Et andet udtryk for det samme er automatreaktioner, hvor dyret har det første og det sidste ord. Her er der ikke plads til sjælen og nuancerne.

Med nuancerne ser vi hinanden bedre, også bag ved de vante roller og forventninger.

Mennesket selv kommer mere til syne, og vurderingerne bliver mere kvalificerede og kærlige.

Det kan sammenlignes med, at der står engle rundt om os og åbner rummet helt ekstraordinært, så der kommer mere lys ind.

Vi tolker ikke længere hinanden, kun på nogle hurtige, udvendige kriterier. Vi forstå også imellem linjerne. Hvor der er smerte, er der også forståelse, og ikke bare, som før Corona: Det er nok hans egen skyld!

Vi giver os selv og hinanden mere plads, og hjerterne bliver også mere åbnet, så der også her er mulighed for en dybere forståelse af, hvem vi egentlig er.

2. maj

Før Corona var flugtmulighederne utallige.

Først og fremmest alle de rum, der var i et hus.

Så alle de mennesker, som jeg kunne blive vrede på og skælde ud.

Så alle de tv-programmer, der var at finde på fjernbetjeningen.

Så alle de overspringshandlinger, jeg overhovedet kunne finde på.

Så udvalget inde i køleskabet.

Så nyhederne ude i verden. Sensationerne.

Så alt det sladder jeg kunne finde på at fortælle om en, der ikke var der.

Så den omstændighed, at jeg skulle på arbejde i morgen, og at jeg kunne overveje, hvilken film jeg eller vi skulle se i biografen.

Så alle mulige andre løgnehistorier jeg overhovedet kunne finde på.

Corona vil have mig til at kigge på mig selv og min egen sande virkelighed, når alt det andet ikke længere er til at lade mig distrahere af.

7. maj

Coronaenergien betyder, at sjælen nu er blevet tydelig bag instinktet.

Det var ikke muligt før Corona at hævde en sådan virkelighed bag ved vores instinkt.

Det ville simpelt blive fejet af bordet. Benægtet af den til enhver tid siddende alfahan eller alfahun.

Instinktet er vores tilknytning til evolutionen, at vi har et højt udviklet pattedyr i os.

Dette instinkt betyder, at vi tænker hierarkisk, at vi inkluderer og ekskluderer, på baggrund af nogle sociale omstændigheder. Vi måler andre på noget ydre, hvem deres far er, hvor meget de tjener, hvor store muskler de har, deres familie og meget andet.

Som instinkt ser man ikke et menneske med en kvalitet i sig selv.

Sjælen er noget andet end instinktet. Sjælen kommer fra Gud.

Ethvert menneske har en sjæl, og dermed en kontakt til Gud og til sin egen sandhed.

Jesus havde ikke Corona til at åbne denne verden for sig. Derfor fortalte han om Gudsriget i lignelser og selvfølgelig ved sin adfærd i øvrigt.

Man kan jo egentlig godt sige, at han fik ørerne i maskinen, i forhold til den tids alfahanner.

Sjælen betyder, at jeg altid kan kigge på mig selv, og at jeg i øvrigt har en samvittighed.

Jeg kan kigge mig selv i øjnene. Jeg kan kigge dig i øjnene.

Jeg kan holde mig til sandheden. Jeg kan stå i mig selv.

Alt dette kan dyret ikke, for det har ikke en sjæl.

Dyret kan ikke kigge på sig selv. Derfor kan det heller ikke skabe kultur.

Et dyr kan kun være i sit instinkt, hvilket er smukt nok i sig selv.

Men mennesket har en ubetinget fordel frem for dyret. Det kan sige ja.

Ja til mig selv. Ja til dig.

Jeg kan gøre en forskel. Dyret kan ikke gøre en forskel.

Mennesket har fra Gud muligheden for at være ubetinget kærligt og ubetinget ærligt.

Det er mig, der bærer Corona energien. Jeg har altid ærkeenglen Metatron bag mig.

Energien, som ikke i sig selv har noget med virussen at gøre, blev initieret den 17. januar 2019 uden for Assisi.

Den er blevet initieret, fordi en nøgleperson i forbindelse med projekt Ny Tid svigtede, og der derfor blev brug for en alternativ proces.

12. maj

Corona giver erkendelser ind ad bagvejen.

Jeg har selv oplevet at mene noget andet dagen efter, hvor jeg var overbevist om noget andet dagen før. Begge dele virkede i situationen rigtigt.

Det hele sker indefra. Og det sjove er, at det sikkert sker for alle på den måde, uden at man ved hvorfor.

Men det har noget at gøre med, at vi tages på sengen af en guddommelig logik.

Uden Corona ville verden falde mere og mere fra hinanden.

Lyt til Trump og hør en logik, der overhovedet ikke hænger sammen.

Det var den, der styrede verden inden Corona. Overfladisk, løgnagtig, klicheagtig, altid i forsvar og i angreb.

På det personlige plan, før Corona, ville aktionsradiussen være penge, prestige og penetration.

Følelser duer ikke, for de integrerer og forpligter, så dem må man se bort fra.

Den lodrette integration i et menneske er uinteressant, da mennesket alene er at betragte som et socialt dyr, der alene er forpligtet i forhold til sin familie og via stemmesedlen til samfundet.

Et menneske har ikke en kvalitet i sig selv, men er alene defineret hierarkisk. Og alfahan og alfahun er de eneste, der har noget at skulle have sagt, uanset om de er famileoverhovede eller valgt politiker eller virksomhedsleder på en eller anden måde.

Alle andre er underlagt hierarki og formelle regler. Janteloven lader vi, som om ikke eksisterer, men den virker nu alligevel.

Corona vil have mennesket til at integrere vertikalt, som en opretstående abekat, så at sige, men med en sjæl indeni.

Den vil have os til at forstå, at vi er et pattedyr, og at vi har et ansvar, fordi vi derudover er et menneske, hver især, og uden om det hele med en sjæl, forpligtet i forhold til Gud.

Uden Corona var alt mere og mere på vej til at blive tingsliggjort, herunder mennesker. Der gjaldt ikke andre regler end dem, som hver især fandt passende i forhold til egen egoisme.

13. maj

Ondskab før Corona var, at sjælen var i eksil.

At instinktet satte målestokken for, hvad der var rigtigt og forkert.

At præstation kom før væren. At et menneske blev målt på sin evne til at være instinkt, at manifestere sig fysisk og uden hjertet.

At ydre omstændigheder var vigtigere end indre, som faktisk ikke fandtes.

At kynisme var i orden, bare man var autoriseret til at udføre den.

At den, der havde magten, også havde retten.

At den snu var mere accepteret end den mindre snu, der bare kunne se til.

Corona tvinger livet ud i uvante former, som vil løsne for instinktet og alle dets løgnehistorier.

De mest massive løgne er dem, som det er vanskeligst at bryde igennem.

Metoden er den modsatte af at generere løgne, nemlig ved at ryste dem fra hinanden. Det sker gravist, også selv om man måske vil gøre alt for, at det ikke skal ske.

14. maj

Corona trækker løgnehistorier fra hinanden. Hvor er det dejligt at mærke.

Det betyder, at voksentilstanden, hvis man kan kalde den sådan, som er det samme som alt det, man holder sammen på inde bag murstene, langsomt bliver skilt ad, så livet bliver til dele, hvor sandheden er det eneste, der bliver stående tilbage, så at sige i ruinbunken. Det behager mig bare så meget at mærke, at det går den vej.

16. maj

Corona’s succes afhænger af evnen til at trække instinktet fra hinanden, så meget og så længe, at løgne falder fra hinanden, og sandheden uundgåeligt vil trænge igennem.

Mange menneskers liv er så voldsomt vævet ind i løgn, bagtalelse, snyd og bedrag, at vejen, fra mit synspunkt, kan synes uendeligt lang. Det er voksenlivet, som kan være så massivt løgnagtigt, at der altid ligger en ny løgn under den løgn, der afsløres, og at passagen på den måde kan virke umuligt.

Selv om en fæl løgn afsløres, skal man ikke være sikker på, at man kan stole på den, der fortæller den. Det kan bare være et dække over endnu flere løgnehistorier, hvor den første fortælling bare handlede om at forhindre, at mere blev tydeligt.

18. maj

Alt det, man nægter at kigge på, kommer ad bagvejen.

Problemet i den gamle instinktverden, før Corona, var, at alt kunne gemmes inden døre, også løgne, fordi instinktet er en elastik, og fordi den elastiske virkning tillod løgne at gemme sig inden for murene, der evnede at holde elasticiteten inde.

Corona lukker op for disse bindinger, som jo også indeholder mønstre.

Mønstre er sådan bygget op, at de finder sig et leje, hvor alt passer sammen. Den voksne verden, der holder sig selv sammen, er et sådant spindelvæv, der også implicerer bureaukrati og andre former, hvor energien hele tiden er selvproducerende. Det gælder også fængselsvæsenet.

19. maj

At have frihed er ikke det samme som at kunne manipulere frit med virkeligheden og sandheden, som nogle vitterligt tror.

Man er bundet af nogle vilkår, som aldrig er vanskelige, hvis man møder livet, som det er.

Det vanskelige er at nægte, at noget er, som det er.

Disse bevidste løgne bliver under Corona presset sammen, så sandheden i stedet bliver tydelig.

20. maj

Som jeg oplever Corona, handler det om at reetablere det sande hierarki.

Jeg skulle have slået igennem spirituelt i 1979 eller deromkring. Hvis det var gået efter planen, ville det hele være begyndt på den rigtige måde, hvor ingen tiltog sig bemyndigelse til noget, som de overhovedet ikke var berettiget til.

Men min sjæl havde ikke sat sig ordentligt fat. Derfor måtte jeg vente på Marianne Lane, der gjorde det i 2014.

Imidlertid har hun på det skammeligste misbrugt sit hverv, hvor der ellers var lagt op til, at det kunne lade sig gøre, fra et andet perspektiv. Det ødelagde hun imidlertid i 2016, hvorefter verden har været ond.

Problemet er, at når skidt kommer til ære, så ved det åbenbart ikke, hvor det skal være. Flere andre har efterfølgende også fejlfortolket deres positioner, fordi de har håndteret mennesker på en måde, der heller ikke var i orden, hensynsløst og egoistisk.

Det hele vender forkert, både energi og struktur, og meningen er, at Corona skal bringe det hele tilbage på sporet igen, men fra en mærkelig, bagvendt position.

Ny Tid kan kun håndteres vellykket, hvis det lykkes at etablere det sande hierarki, fordi hjælpere ikke kan være ledere, i projektet, som selvfølgelig ikke kan være egostyret og instinktstyret.

20. maj

Corona bevirker, at ligesom elektroniske trivialitet bliver tydelig, gør instinktstyret adfærd det også, hvor gentagelsen i mønstre afslører sig selv som tomt og meningsløst.

Tilbage er sjælens sandhed og kærlighed, når instinktets kyniske former er blevet pillet fra hinanden.

22. maj

Corona støtter op omkring den indre opbygning i sjælen, at vi bygger os selv op ved at være i sjælen, hvis vi altså har lyst til det. Det kan klart anbefales.

24. maj

Der er en dejlig logik ved Corona. Der bliver ryddet ud i fup og svindel, og det sande kommer til syne. Hurra! Hurra!

25. maj

Uden Corona ville mange løgne være så massive, at de ikke ville have en chance for at komme for dagens lys.

29. maj

Corona energien bevirker, at instinktet svækkes i sin umiddelbare form, hvor det er spændt op på materialitet og mursten.

Denne opspænding kan sammenlignes med et telt, hvor bardunerne er spændt ud, og omfatter det hele.

Ligesom en social virkelighed, hvor alt handler om at underordne sig eller at få drøje hug, altså hierarkisk og ekskluderende, med alfahan eller alfahun som de individer, der ubetinget har magten, og dermed sanktionsmulighederne.

Corona løsner for bardunerne og tillader andre perspektiver at komme i spil, svarende til sjælens sandhed og kærlighed, der hidtil kun har fået plads, hvis alfahannen eller -hunnen har givet dem plads.

Corona muliggør, at sjælen i sig selv får ørenlyd og kommer til ære og værdighed. Det er instinktet meget imod at lukke andet ind, end hvad der tjener hierarkiet. Men kontrollen er svækket, og rollingerne leger nu på egne præmisser, og gør, hvad der er sjovt.

29. maj

Corona må jo betyde, at mennesker bliver presset mod deres sande natur.

5. juni

Corona betyder og bevirker, at sandheden bliver tydelig neden under alt det andet.

Sandheden er også alt det gode og alt det sande, som vi har gjort, som har været holdt borte af løgn og fortielse og bagtalelse, men som nu dukker op i den kvalitet, som det i virkeligheden er berettiget til.

5. juni

Før Corona havde instinktet meget magt, og kunne have held til helt at fortrænge sjælen.

Med Corona svækkes instinktets magt, og sjælen kommer til syne.

Men det gør også den sandhed, der som en struktur kan opleves bag ved instinktet, som en bygning for sjælen, svarende til Skabelsen og den guddommelige mening med livet, men i kombination med den styrke, som gode og kærlige mennesker har tilført bygningen.