Det fromme består i at forsage sin seksualitet.

Det er en anden måde at skabe sig et indre rum, hvor jeg kan komme i kontakt med Gud, eller i hvert fald med det gode, det sande og det skønne i livet.

Det er på mange måder det samme, det hele handler om.

Ny Tid handler om at kunne være i sin seksualitet, og alligevel at få kontakt med Gud.

Måden er alt lære sandt og kærligt at være i sin seksualitet.

Det gør jeg ved, aldrig at spilde den, aldrig at sløse med den.

kun at være sammen med et menneske, jeg elsker, når jeg udfolder seksualitet.

Seksualiteten gør vi klogt i at betragte som guddommelig,

Det er her, vi afgørende adskiller os fra dyrene, ved at kunne blive i den, i glæde og nydelse.

Det er vores grundlæggende energi, som vi skal vide at behandle ærbødigt og respektfuldt.

Det handler ikke om at lave sig selv om. Det handler bare om at være bevidst om, at vi her er specielle på planeten.

Det der jo ikke forbudt at røre ved mig selv. Der er ikke noget, der er forbudt.

Jeg skal bare ikke masturbere på fantasier, og slet ikke på pornofilm, som producenterne ellers gerne vil have os til. På den måde kan de, som ved meget anden virksomhed, skabe falske behov, der kan med føre afhængighed, og altså en kundekreds.

Kærlighed omkring enhver udfoldelse af seksualitet.

Og at være tilbageholdende med udløsning, fordi energien derved forsvinder.

En mand vil ikke have udløsning. En mand vil have kærlighed. Det er fantastisk, hvad seksualitet kan, når vi omprioriterer akten, så det vigtige nu er at gøre hinanden glade, og ikke bare at få en hurtig udløsning.

Det sidste er dyrisk, og også kynisk. Det gælder, uanset at de fleste vil opfatte det som et brud på den personlige frihed, overhovedet at turde bringe det på bane.

Meget af menneskers mørke er begrundet i en forkvaklet seksualitet. At man har videreført den igennem generationer, er ikke nogen undskylding.

Før jeg beslutter med mig selv, at jeg vil det anderledes, sker der ikke en hujendes fis.