Ethvert menneske har, til enhver tid, en gudgivet ret til at udfolde sig i sin egen positive energi.

Intet andet menneske har nogen som helst ret til at gribe ind i denne handling og intention.

Vi står altid ubetinget inde for os selv og vore egne handlinger.

Men det er ikke et andet menneske, der skal fortælle mig, hvad jeg må og ikke må, så længe jeg positivt er i min egen energi, og handler i sandhed og kærlighed.

Livet handler om at finde vores autonomi.

Vi skal lære, hvordan vi selv har indflydelse på, hvordan livet opstår, hvordan det vedligholdes, og hvad vores specifikke rolle er i denne proces.

Det nemmeste i verden er at ødelægge, at være ligeglad, at udnytte andre, ikke selv at komme ud af starthullerne.

Det er nemt nok at finde eksempler på adfærd, der ikke befordrer andet end dyb egoisme.

Det er omvendt sjældent at finde mennesker, der i hele deres væsen er optaget af, hvordan vi hjælper og støtter op omkring hinanden.

Vi kan sagtens finde egoer, der gør det for pengenes eller for berømmelsens skyld.

Det er sværere at finde nogle, der oprigtigt gør det for et højere formåls skyld.

Dem går der ikke så mange af på dusinet.

Det er vigtigt for mig at beskrive, hvordan vi, ud fra hjertet, kan være ankerpersoner i Ny Tid.

At vi ikke gør det for et jobformåls skyld. Eller for at blive berømte.

Men at vi gør det for at få fat i dybden i livet, og at kunne formidle denne viden og forudsætning for sand handlekraft.