Positivitet = lys = liv = energi = sandhed = vitalitet = ærlighed = frihed

Negativitet = mørke = død = tomhed = løgn = passivitet = uærlighed = bundethed

I stedet for lighedstegn kan man også bruge ~ altså svarer til

Den øverste linje er alle elementer med positivt indhold, som vi kan bruge til noget i livet.

Den næste linje er alle elementer uden indhold, som ikke kan bruges til noget.

Hvis jeg siger, at jeg vil cykle en tur, og gør det, bidrager jeg med et positivt input.

Hvis jeg siger, at jeg vil cykle en tur, og ikke gør det, bidrager jeg ikke med noget.

Jeg påstår, at voksenliv, i hvert fald før Corona, indeholder procentvis meget mere af linje 2 end af linje 1.

Barnlighed, inden den bliver ødelagt af voksenliv, eller murstenslogik, henter sit indhold fra linje 1.

Når man altid opfører sig ordentligt, bevarer man lyset, livet, det positive, glæden i sig.

Når man gør noget, der ikke er i orden, fylder man sig selv med mørke.

Mit positive ærinde i livet er: Vi gør noget, og forholder os til det, vi gør.

Det handler om, altid at bringe sig selv i positioner, hvor jeg positivt har livet foran mig.

Når jeg ikke kan se og mærke det, har jeg ingen handlemuligheder.

Min påstand er, at voksenlivets fremgangsmåde er mere i retning af: Vi gør ingenting, og kan derfor ikke afgørende forholde os til noget. Det lader vi andre gøre.

Og så reagerer vi bagefter. Det er så dejligt uforpligtende at reagere over for børn, der har så stort et potentiale, og altid føjer os.

Men vi gør derved noget ved børnene. Og vi gør derved noget ved os selv.

Vi kaster ansvaret fra os, ind i et ingenmandsland, hvor der ikke er nogen til at samle bolden op. Det er et tomt mørke.

Kan jeg altid kigge mig selv i øjnene, efter en handling? Eller efterlader jeg mig selv og andre i mørke?

Denne pulje omfatter også mine handlinger, mens der er ikke er tilskuere.

Fra en tilstand af ingenting kan vi ingen steder komme.

Det er kun muligt ved at imødegå noget positivt, noget sandt.

Det sidste vil give en handlemulighed, det første er kun til at sidde fast i.

En ligning kan kun løses, hvis vi evner at finde et udtryk for de ubekendte, hvor de passer sammen.

Energi er en positiv form. Hvis ikke den er positiv, skal den oversættes til noget, der giver mening i forhold til en positiv form.

Energi er noget faktuelt, som vi kan mærke, på samme måde som sandheden er faktuel og kan mærkes.

Jeg kan ikke være i noget, jeg ikke er. Jeg kan ikke være i ingenting. Jeg kan ikke være i tomt mørke.

Det betyder, at lyset eller den positive energi skal lokkes frem, så at sige.

Negativt eller tomt mørke fylder lige så meget som lys. Så volumenmæssigt optager det lige så meget plads.

Man kan bare ikke positivt navigere i mørke, eller kun med pandelamper, som er kunstigt lys.

Man kan godt gå ind i mørket, hvis der er et indhold derinde, hvis en anden har formørket mit lyse sind for eksempel.

På den måde kan vi lyse noget op, der er mørkt, ad omveje, men det er reelt nok, også selv om den, der har skabt mørket, ikke vil være ved det.

Det er en mærkelig oplevelse, så at sige at bevæge sig inde i en anden person, der ikke vil kende ved sit eget mørke.

Det kan ske, hvis en anden har ødelagt en relation, som er smuk og fin fra min side, men hvor den anden har ladet andre penetrere sig ind i min, ind i vores energi og lys. Det er selvfølgelig usympatisk, men det skal jo ikke gå ud over mig, at den anden ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

Det er noget af det, som Ny Tids energi kan, da ethvert menneske suverænt har ret til sig selv og sin egen energi.

Det er det, der sker ved Corona, hvor mørket kan blive så tydeligt, at vi slipper det, eller af os selv leder efter lyset.

Det er på den måde, sjælen bryder igennem.

Livet i sin fysiske form er afhængigt af hjertet, uden hvilken et menneske vil dø.

Kærligheden i sin fysiske form er afhængig af hjertet, uden hvilken et menneske vil dø.

Selv om vi til hverdag måske ikke anerkender kærligheden, kan vi alligevel ikke leve uden den.

Kærligheden og sandheden betinger hinanden, og vil fordre at skulle passere gennem hjertet.

Selv om vi ikke anerkender sandheden i sin umiddelbare form, tvinges vi til at tage den til os, når det strammer til, men måske på en bagvendt måde, ufrivilligt. Vi bliver bløde, uden at ville det.

Sjælen er, på den måde, lige så faktuel som den fysiske verden.

Før Corona brugte vi den fysiske verden til at holde sjælen på afstand.

Med Corona reduceres vægten og tyngden af den fysiske verden, så sjælen i stedet manifesterer sig.

Et ondt menneske møder sjælen i form af de onde handlinger, som har lagret sig hos vedkommende, mærker derfor ikke sandhed og kærlighed i deres frie former, men et ubehag, som det længe vil vægre sig ved at kigge på.

Guddommelig energi, som er mit tema, er et andet ord for kærlighed, for muligheden for at være et sandt menneske.

Et sandt menneske opstår ved, i kærlighed at forvalte den guddommelige energi, at lade den flyde igennem min krop, og at forvalte den i kærlighed og glæde, gennem hjertet, gennem seksualiteten, gennem bevidstheden.

Fra min guddommelige oplevelse i 1979 ved jeg, at livet i sig selv og i sit væsen er positivt.

Hvis livet får lov til at flyde, vil det udfolde sig positivt, og falde til ro i sig selv.

Liv er lys. Det er to sider af samme sag. Lys er positivt liv. Liv et, at vi giver, at vi smiler, at vi er der for hinanden, for derved kan livet få lov til at udfolde sig.

Liv er energi. Energi kan vi mærke, måle, fornemme.

Liv, lys og energi er positive former, der kan passere gennem hjertet.

Mørke, hårdhed og kynisme man ikke passere gennem hjertet.

De forekommer, når mennesket vælger at være dyr, altså dyriske med en sjæl, hvor det mørke er menneskets håndtering af sjælen.

Når mennesket selv overtager livet fra Gud, som om det er dets eget.

Når mennesket selv overtager sandheden fra Gud, som om det var dets egen.

Når mennesket selv forvalter kærligheden, som om det var menneskets egen.

Når mennesket bliver voksent og murer sig inde, og herefter lader mørket gå ud over partner og børn, betinget, vredt, kærlighedsløst.

Når det kærlighedsløse sanktioneres som den rigtige måde at være på, med retten til at gøre det onde ved den, der ikke overholder det kærlighedsløse i livet.

Alt imens livet og lyset, energien og kærligheden bevæger sig omkring udenfor, uden chance for at komme igennem murenes hårde og betingede skal.