Energetisk bevirker Corona, at instinktet i sin gamle stive form smuldrer, og ikke kan bruges mere.

At løgnen og flosklen ikke længere er gangbar, ikke længere har noget publikum.

I hvert fald falder de mest begavede fra som fluer.

Den, som siger noget åndssvagt, skal længere ud i kartoffelmarkerne for at finde gehør.

Man holder simpelt hen op med at falde i svime, når en autoritet siger noget åndssvagt.

Eller autoriteten ved med sig selv, at det ikke længere har noget publikum.

Instinktvælde er kynisme, men kan faktiske opløses i energi.

Det svarer til at blive ved med at skælde et barn ud, indtil det bryder i gråd, ikke for at være ondskabsfuld, men for at få barnet til at indse, at det har gjort noget forkert.

På samme måde kan man tale ind i dårlig opførsel, der har manifesteret sig som hårdhed eller kynisme hos en voksen.

Det forudsætter jo, at den anden lytter efter, med det er faktisk muligt at opløse en masse i energi, som på den måde lader sig transformere til noget andet og bedre. Dette andet kan være en sjælskvalitet.

Det svarer i øvrigt til, at lav bevidsthed kan opløses til høj bevidsthed, men forudsætter også lydhørhed. Ellers er det ikke muligt.

Så man skal, i forhold til den anden, have taleret, så man er sikker på at blive hørt.

Og så forudsætter det, at man taler fra hjertet, og med myndighed.