Da Jesus gik hernede på Jorden for 2000 år siden, havde han ikke Corona til at hjælpe sig.

Han agerede ind i en ortodoks jødisk kontekst, hvor han jo selv havde sin opvækst.

Og så levede han i et land, der var besat af romere, det gav jøderne et vist selvstyre.

Det sidste var ikke af humanitære, men af praktiske grunde.

Romerne havde den øverste myndighed, således også i forbindelse med straffe.

Jesus havde ikke Corona til at hjælpe sig. Derfor blev hans fortælling om sjælen i lignelser, og gennem helbredelse af syge og en enkelt død.

Han formåede selv at komme tilbage til livet, efter at være erklæret død af en romersk soldat.

Dengang havde de ikke læger til at udskrive dødsattesten.

Så et eller andet vitalt har der nok været at gribe fat i, som jeg ser det.

Jeg har selv oplevet at komme tilbage til livet, efter at være smadret fuldstændigt, af et ondt menneske. En shaman, der brugte sine evner satanisk.

Vi har Corona, som betyder, at sjælen manifesterer sig på en måde, som den ikke har gjort før.

Det betyder, at det er, fordi vi skal tage den til os, forstå den, leve med den og gennem den.

Da Corona ikke ophører lige med det samme, har vi god tid til at finde ud af, hvad det vil sige.

Energi vil altid bevæge sig i den retning, hvor der er passage.

Vi har alle energi i os, og da energi er guddommelig i sit udgangspunkt, vil det være en god idé at lytte til, hvad energien vil mig lige nu.

At lade energien i sig selv få lov til at udfolde sig, og bevidst at være med det, vil altid give mig nye oplevelser.

Mange mennesker bremser energien, måske i årevis, bag ved vaner, ritualer, fordomme, normer. Det kan være uendeligt trist, kedeligt, begrænsende.

Jo mere vi lærer at give slip i energien, jo mere levende vil vi blive. Her er det jo også vigtigt at have bevidstheden med i bevægelsen, så jeg positivt ved, hvad der sker.

Når to mennesker mødes, er den umiddelbare kontakt verbal, og måske et håndtryk.

For at mødet kan udvikle til noget andet, fordrer det gensidig respekt og hensyn. Ellers vil der ikke være noget at bygge på.

Men disse forhold er til stede og praktiseres, vil man kunne gå videre, under forudsætning af, at der er et gensidigt ønske om det.

Begge skal positivt og åbent gå ind i en dialog, et fortsat møde, hvis det skal realiseres.

Hvis vi er enige om det, kan vi lukke yderligere op, stadigvæk på betingelse af, at begge parter overholder disse alment menneskelige vilkår for at gå dybere ind i noget.

Vi finder, og vi vælger selv, hvad der skal være gældende for at interagere.

Hvis det kommer så vidt, vil vi kunne begynde at udveksle energi, som kan være på flere niveauer.

Det kan være verbalt, og blive på det plan.

Det kan være hjerteenergi, noget som normalt først vil blive udfoldet løbende.

Og kan det jo også bevæge sig endnu dybere. Her er det også suverænt de implicerede, der bliver enige om vilkårene for at udveksle.

Men uanset udvekslingsform indgår der energi.

Og så længe vi er ubetinget ordentlige, vil vi altid, hver især, kunne være og blive i vores egen energi, uanset om vi fortsætter noget dybere, eller om vi skilles kort tid efter igen.

Selvrespekt er at være og blive i sin egen energi.

God moral er at være og blive i sin egen energi.

At turde og ville stå inde for sig selv.

At være i sin sjæl er at være i sin egen energi.

Det vil for alvor gøre en forskel i verden, når vi lærer, hvad det vil sige.

Vi behøver ikke andre rettesnore, hvis vi formår at blive i vores egen energi.

For så kommer alle svarene automatisk til os.

Når vi for alvor begynder at forstå, hvad sjælen er for noget, er det relevant at åbne for nye problemfelter.

Et af disse er energi og kommunikation.

Det skal forstås på den måde, at vores energi i en vis forstand er synonym med vores sjæl, uden at der er identitet imellem dem.

Energien kan aktiveres, og vi kan være i os selv. Det er to måder at sige det samme på.

Når vi er glade, så er vi i os selv, for at eksemplificere det.

Når vil lærer, hvad sjælen er og kan, kan vi også kommunikere på sjælens præmisser.

Det er altid i høj bevidsthed, og det er altid sandt og kærligt.

Når vi lærer det, kan vi også være i energien kontinuerligt, og vi kan med kommunikation komme ud i alle hjørner af os selv, vel at mærke i lys og bevidsthed.

Vi kan også føle os frem, med berøring, og det er bestemt også et sprog.

Vi kan også gøre det intentionelt, og så kan vi jo også bare vælge at sætte ord på.

Kunsten er at lære at være og at blive i os selv.

Kommunikation handler om, hvad der sker mellem to eller flere mennesker, her på sjæleplan, eller energetisk.

Det vil sagtens være noget, der foregår på afstand, altså hvor man geografisk befinder sig to eller flere steder, men alligevel kan mærke og registrere hinanden, også dynamisk.

Det handler om, at energien bevæger sig, transformerer sig, mens vi er i den.

Vi har altid lov til, positivt at være i energi, som vi selv positivt har været med til at bygge op. I praksis kan det betyde, at man mærker hinanden så meget, at man kan opleve en situation, som om man sidder tæt op og ned ad hinanden. Så livagtigt er det, eller kan det være.

Og så afhænger det jo meget af, hvordan vi, hver især, responderer på sjælen og vores energi.

Nogle anerkender umiddelbart sjælens tilsynekomst, mens andre kæmper imod, når den manifesterer sig.

Automatreaktioner hører til i instinktet, hvor energien ikke er til stede, eller i bedste fald meget sammenpresset.

Dødssynder hører til i instinktet og er på ingen måde befordrende for energiens positive sammenhæng.

Det er mange spændende emner, fremadrettet, også i forhold til det indre menneske, når vi i kærlighed tager fat på den positive del af menneskelighed.

Den ubearbejdede del af instinktet vil altid sætte barren lavt.

Omvendt er det vigtigt, ikke at ligge under for urimelige krav. Så det vil altid være vigtigt at finde balancen.

Fordelen ved en energetisk indfaldsvinkel er, at den er meget ærlig. Vi er bundet af vores energi. Den kan vi ikke stikke af fra. Det betyder også, at vi bliver presset til et ærligt svar, som vi heller ikke kan løbe fra, når vi vel at mærke indgår i en ærlig relation.

Man kan jo altid lyve, men så forsvinder energien også, og dermed muligheden for en sand udveksling.

Og det vil relationen tage skade af.

Det sidste er faktisk utroligt interessant, for det fortæller noget om præmisserne for at være i god energi sammen.

Og det fortæller også noget om, hvorfor seksualitet går i stå i de fleste menneskers liv. Hvad den ikke behøver at gøre.

Men mange tager for givet, at det ikke kan være anderledes. At vi automatisk dør af livsstilssygdomme, af demens og andre former. Det skyldes, at de ikke i tilstrækkelig grad respekterer sjælens visdom og styrke.