Vi agerer alle ind i et fællesfelt.

Hvad vi gør mod andre, betyder meget mere, end vi normalt regner med.

Vi er vant til at tænke os selv som individer, der bor i huse, med hver sin adskilte identitet.

I virkeligheden er vi meget mere forbundet, end vi regner med, i et energetisk fællesskab.

Når jeg taler eller tænker dårligt om et andet menneske, rammer jeg dette menneske.

Når jeg er vred på en anden person, rammer jeg vedkommende på hans følelser og måske også på hans fysik.

Når jeg ikke opfører mig ordentligt, påvirker det også andre, også på afstand, hvis min energi retter sig mod en anden.

Når jeg ikke er ordentlig, rammer jeg også den anden, som jeg ikke er ordentlig imod.

Det gælder, uanset om jeg er mig det bevidst eller ej.

Til gengæld pådrager jeg mig også skyld, som fanger mig i mit aktuelle liv.

Jeg vil altid være bundet af det, som jeg har gjort.

Ny Tids energi betyder, at jeg har lov til at agere ind i det område, hvor jeg er blevet behandlet dårligt, og tage mit eget tilbage, så at sige. Betingelsen er dog, at jeg i handlingen er ordentlig.

Men jeg har lov at gå ind i energi, også når det betyder, at jeg går ind i en andens energi, så længe den vedrører mig, min frihed, min suverænitet, min integritet.

Men husk. Det må kun gøres, hvis jeg for det første bliver i mig selv, og for det andet ubetinget er ordentlig.

Der findes en guddommelig retfærdighed. Det handler ikke om at agere Gud. Men det handler om at mærke, hvad der er rigtigt, og på den baggrund også at hævde min egen sandhed, min egen integritet, mit eget selvværd. Det har jeg lov til.

At gå ind i et andet menneskes felt må aldrig ske, hvis jeg i stedet burde opsøge vedkommende, og møde personen ansigt til ansigt. Når denne mulighed er til stede, skal jeg vælge den.

Det må ikke erstatte handlingen at stå inde bag et gardin, hvor jeg burde gå udenfor og møde et andet menneske.

Men det kan på den anden side godt forberede et møde. Min intention bag ved det, som jeg gør, er altid vigtigt. Og ligesom alt andet i sjælens område gælder noget kun, hvis jeg er gennemført ordentlig i alt.