Den naturlige måde at være i verden på er bare at være.

Denne måde er den, som jeg er her for at fortælle om, og praktisere.

Denne måde er imidlertid blevet forpurret af et ondt menneske, og derfor er Corona aktiveret.

Her bliver instinktets ubevidste form gradvist elimineret, for at sjælen kan få mulighed for at manifestere sig.

Det er på mange måder en mærkelig måde at få noget nyt til at opstå.

Den ville ikke være nødvendig, hvis alle i Projekt Ny Tid havde gjort præcis det, de skulle. Så kunne alt have været udfoldet i frihed, også selv om voksenlivet i sig selv er meget bombastisk og urokkeligt.

Nu bliver sjælen, så at sige, tvunget igennem alle disse usandfærdige former, hvad de jo er.

Og alt bliver på en mærkelig måde skilt ad, for senere at blive samlet igen, men nu med sandhed og kærlighed forrest.

Det er en besynderlig proces, men den skyldes, at mennesket er meget uvilligt til, sandt at kigge på sig selv, og i øvrigt at handle uselvisk.

Jeg skriver nu på min 13. bog, der alle forholder sig til, hvad mennesket kan, hvis det vil.

Viljen i de fleste menneskers liv er hårdt bundet til noget, som de ikke vil give slip på.

Det bliver de nu tvunget til, da Jordens tilstand er vigtigere, end hvad jeg ikke gider at forholde mig til.

For det er jo sandheden for langt de fleste mennesker.

Da jeg i mange år har haft mere kontakt til min sjæl end de fleste, har det været underligt at opleve, hvordan de fleste har reageret fra et bundet menneskevæsen, og ofte også har troet sig bedre og mere vidende end mig.

Jeg skriver stadig fra min ubundne form, og mærker nu virkningen af Corona, der tvinger alle mennesker til en måde at se verden på, der svarer lidt til min.

Stadig er min valgt at egen fri vilje. Målet for Corona er at tilvejebringe sjælskontakt, så mange nok får et indblik i, hvad sandhed og kærlighed i sine ubundne former er for noget.

Det, som jeg gør, mens jeg er frisk og fri, er det, som jeg altid har kontrol over.

Jeg vil helst ud at cykle, mens jeg kan mærke alt i mig vibrere, og at jeg har det godt.

På den måde er min bevidsthed åben, mine tanker fri, mit humør højt, og mine muligheder åbne.

Hvis jeg venter, til jeg er træt, vil jeg måske opleve, at jeg cykler, fordi nogen siger, at jeg skal, at jeg ikke gør det af lyst.

Jeg vil helst gøre alt af lyst, for så er jeg vågen, frisk, kvik, klar.