Min egen sandhed begynder i mine egen fødder.

Det er herfra, jeg står i mig selv, og står ved mig selv.

I det omfang jeg evner at kigge mig selv i øjnene, kan jeg også have lyset i mig selv.

Være det sande udtryk for mig selv. Være mit eget sande billede. Være mig selv.

Det kan jeg ikke gøre, hvis jeg har været ond. Så vil jeg hele tiden skulle kæmpe med mørket, som jeg selv har skabt, både i mig selv, men også i et andet menneske. Men mørket vil altid også være i afsender.

Op samme måde, som når man sender skygger af sted, der ikke behøver at være et udtryk for ondskab. Det handler bare om, at man ikke er så klog, eller lidt smådum.

For når vi holder os til sandheden, så giver vi også plads til lyset, både i os selv og i den anden.

At trække vejret nede fra det sande i sig selv.

Hvor instintktet vil sige: Du er ikke god nok!

Der er andre, der er bedre end dig!

På den måde kan man holde sig selv nede, med en holdning, påført af andre.

Det kan blive en selvvedligeholdende attitude, der roder mig ind i en form for afhængighed.

Vi skaber selv vores virkelighed, herunder relationen til og mod andre.

Det er alt sammen energi, der kan være lys eller mørk.

At vi også agerer i fysiske rum, ændrer ikke på, at vi også agerer i relationer energetisk.

Vi kan mærke energien i os selv, men også energien i forhold til andre.

Det er noget meget faktuelt, der fortæller om vores sjæl.

Den første energi er i forhold til en voksen, til flere voksne.

Men livet igennem er der altid energi på spil.

Relationelt, men i lige så høj grad i os selv.

Energi er et godt udtryk for vores ærlighed, og lyset i os.

Når vi har lys i os, har vi også sandhed og kærlighed.

Når det er mørkt, er der måske ikke nogen af delene.

Mellemgulvet og følelsesmæssig magt.

I kærlighed til et barn giver vi det, hvad det har brug for.

Det er noget meget dybt, der handler om følelser og vejrtrækning.

Maven er opfyldelse. Når vi bliver opfyldt med noget, som vi kan lide, falder vi til ro i oplevelsen.

Det er fylde i området under mellemgulvet, og vi kan naturligt trække vejret.

Hvis der er tvivl om kvaliteten, vil barnet føle sig mellemfornøjet, eller få mistillid om oprigtigheden.

Kærlighed er i brystregionen, i hjertet.

Men opfyldelse er i maven.

Senere i livet er opfyldelse i seksualiteten, der er dybere.

Når man kaster skygger i form af sladder eller bagtalelse, rammer det i form af mørke i følelserne.

Når vi er belastet af skygger, skal de ryddes af vejen, hvis der igen skal være naturlig passage til kærlighed, glæde og umiddelbarhed.

Hvis flere har talt dårligt om den samme, er der en rækkefølge i skyggedannelsen, der har betydning for, hvordan den skal opløses.

Hvis man er oppe imod en skygge, kan man ikke komme igennem med sandhed i udtryk. Der er simpelt hen ikke passage, fordi mørket fylder imellem personerne.

Hvis man har dannet en skygge, skal man selv gøre noget for at fjerne den igen. Ellers vil den blive ved med at være der.