Instinktadfærd ser kun sig selv i alt.

En norm eller en fordom er verden, og der findes ikke noget uden for normen eller uden for fordommen.

Instinktmennesket er låst inde i sig selv og sit eget snæversyn.

Uanset hvor begrænset verden er, findes der ikke noget uden for begrænsningen.

Man må jo nødvendigvis blive kvalt på et tidspunkt.

I instinktets verden kan vi få alle til at se ud som om.

Vi kan fortælle løgnehistorier, bilde hinanden alt muligt ind.

Når sjælen kommer ind over, er det hele forbi.

Forstået på den måde: Sjælen regner kun med sandheden. Illusionen kan ryge og rejse, også selv om den fylder alt i menneskers liv.

Fordi de er blevet påduttet løgn, eller fordi de selv har produceret den. Begge varianter findes, og begge vil falde fra hinanden på Dommens dag, som måske er i morgen. Hvem ved?

Instinktet tænker: Hvad kan jeg få ud af det? Det tænker ikke længere, for det er et dyr.

Hvis det havde et du med i sine overvejelser, altså ikke bare et servicerende du, så ville det have haft hjertet med.

Et servicerende du handler om, hvad du skal give mig, at jeg skal opfyldes af dig, hvis du skal have nogen værdi.

Ellers er det ud af røret! Og så vil jeg have en anden ind i røret!

Instinktet indeholder al kynisme, al egoisme, hjerteløsheden. Ikke når det sidder på og virker i et dyr. Men når det vælges af mennesket, i stedet for sjælen.

Instinktet i et menneske er det, der skal løfte os til at være ansvarlige, ordentlige, pålidelige og anstændige individer, hvor sjælen naturligt lægger sig ovenpå.

Instinktet er vores dyriske ballast, der giver os mulighed for at bruge vores kraft i verden, og også at nyde elskov dybt og kærligt. Men det fordrer alt sammen, at vi også lader sjælen få lov til at spille med.

Det sidste handler om, at vi lader sandhed og kærlighed være toneangivende i vore handlinger.

Det er instinktadfærd at tage sandheden meget let, at manipulere med den, at dreje alt til sin egen fordel.

Det er meget lidt sympatisk at være sammen med mennesker, der på den måde er ufine i kanten, umoralske, utroværdige.