Vi har altid suveræn valgfrihed mellem det gode og det onde.

Til gengæld svarer vi, lige så suverænt, selv for følgerne.

Vi har altid mulighed for at gøre det gode, det sande og det skønne. Det ligger lige for for enhver.

Når vi gør det, vi skal, bliver livet måske ikke en dans på roser, men vi hjælper selv med til, at det kan blive det.

Det gode ligger altid lige for, og det handler egentlig om, bare at gribe det. Sværere er det ikke.

Det er normalt ikke realiteten, der står i vejen. Det er meget oftere forestillingen.

En forestilling i sig selv har ingen magt. Det får den først, når vi gør den til en fordom, gennem en intention eller en fysisk handling.

Det er vanskeligt at få en kamel proppet ind igennem et nåleøje. Man skal være noget af en tusindkunstner.

Alene puklerne kan jo få det til at svimle. Og så tanken om, at de begge to skal ind gennem det lille hul for enden af nålen.

Eller også skal man bare have en god og fri fantasi.

Man kan meget, hvis man vil.

Man kan meget mere, end man tror.

Det er en kunst at finde sin egen balance i livet, men det er muligt.

Kamelen i nåleøjet er et udtryk for, hvilken størrelse en forestilling kan have.

Det kan også være en fysisk måde at være i verden på, som vi selv har skabt, eller som er blevet os påført. Ofte vil det være en kombination, og da er det vigtigt at skelne mellem offer og bøddelroller, og så jeg slippe dem begge, hvis jeg ønsker, at min liv skal være styret af andet end at være “synd for!”

Hvis jeg gerne vil være sand, skal jeg ikke være synd for, eller så skal det ikke være synd for mig.

Men det fortæller også, at vi skal have alt i os selv med i en sand beslutning og handling.

Når noget bliver tilbage, eller ikke er inkluderet, er jeg ikke sand.

Det fortæller også, at jeg har helt min egen, unikke og suveræne energi, som holder mig sammen, som jeg er i.

Energien har fat i mig selv i forskellige punkter.

Man kan sammenligne energien med at løfte et barn op fra gulvet, og at holde det i sin favn.

Intet er efterladt på gulvet.

Integriteten er alt, hvad jeg har i mig.

Integritet er at have fat i alt i mig selv.

At jeg altid har alt i mig selv indeholdt i en beslutning og en handling.

At jeg har fat i min sjæl, og har sluppet mit instinkt.

Instinktet er det, der binder mig til Jorden og til tiden, men det kan jeg godt give slip på.

Det er ligesom et paradoks, at selv om det kan se umuligt ud, kan det løse sig selv.

At energien finder sin egen vej igennem, hvor det selvfølgelig er vigtigt, hvor jeg selv er placeret.

At frihed er at stå det rigtige sted, og at give slip på de rigtige tidspunkter, så jeg ikke er bundet.

Når jeg giver slip, så har jeg frihed.

Jeg er selv overrasket over det, jeg skriver, men det virker rigtigt.

At jeg som menneske jo altid vil være bundet af tid og sted, men at jeg samtidig også kan være fri. fri til at tænke, fri til at handle, fri til suverænt at være mig selv, fri til ikke at ligge under for noget. Fri til ligeværd, og til at møde os selv og hinanden, præcis som dem, vi er.

Ubundet i min sjæls form, men aktuelt til stede i min krop, og hvor jeg er.

Fri i min energi og i min tanke og i mine følelser og i min seksualitet. Fri til at handle.

Til stede i min krop. Et bestemt geografisk sted. Måske sammen med nogle specifikke mennesker. Men med frihed til mit eget udtryk, min egen form, min egen tilstedeværelse.

Frihed i mit væsen, til at gøre, hvad jeg vil. Jeg er altid suverænt ansvarlig over for, hvad jeg gør. Ingen andre skal tage beslutning på vegne af mig. Og ingen andre end jeg kan vide bedre om mig end jeg selv. Og slet ikke vide bedre. Vi kan kun kvalificeret udtale os om os selv, hvis vi ønsker at udtrykke noget definitivt og sandt.

Jeg kan aldrig udtrykke en andens sandhed. Den er ikke min, og bliver det heller aldrig.

Energi hører sammen med sjælen, med sandheden, med kærlighed.

Kraft, spænding, rytme, intensitet hænger sammen med instinktet.

Det er vigtigt at kunne holde det adskilt, sådan at det ikke blander sig uhensigtsmæssigt.

En primær overbevisning er, at energi, i form af et udtryk, er fikseret eller låst fast i instinktet.

Dermed kan energien ikke bevæge sig frit, men standser eller bremses i et udsagn.

Vi kan hjælpe hinanden ved at være sammen i kærlighed. Så opløser de hårde former sig selv og hinanden. Og energien kan komme ind i områder, hvor der hidtil har været mørkt og utilgængeligt. Og uigennemtrængeligt.

Kamelen kan komme ind igennem nåleøjet, når vi er sammen i kærlighed.

Nåleøjet er et andet udtryk for gennemført ordentlighed.

Den modsatte bevægelse, at gøre en myg til en elefant, er et godt udtryk for, hvad den lave bevidsthed gerne giver sig af med, når en forestilling bliver pustet op til et niveau, hvor den forhindrer, at jeg frisk og frejdigt går ud i virkeligheden.