Et menneske vil altid selv skulle finde og vælge sit ståsted.

Ingen andre kan gøre det for dette menneske.

Ingen andre skal gøre det for dette menneske.

Det er den eneste måde, man eller jeg, af egen drift, altid kan stå inde for det, jeg er, og det, jeg gør.

Det kan ikke være anderledes!

Det sunde instinkt er styret af sandhed og kærlighed. Det kommer indefra.

Hvad er godt for mig? Hvad trives jeg med?

Hvis jeg på den måde kan stå bag mig selv i mine beslutninger, kan jeg leve både sandt og kraftfuldt på samme tid.

Hvis man er splittet i sin væremåde, vil det ofte være dyret på den ene side og de gode hensigter på den anden, men uden sammenhæng.

Det, der styrer et menneske, er det, der tæller, ikke hvad det siger, der styrer det.

Det betyder, at der ofte er noget helt andet, som et menneske lader sig styre af, end hvad det giver udtryk for.

Denne kraft er afgørende for, hvilket træk et menneske lader sig styre af.

Det kan være frygt eller angst, men det kan også være grådighed, egoisme.

Det kan være seksuelle motiver, som at mærke en stiv pik inde i sig.

Når det strammer til, er det den grundlæggende motivation eller måske aversion, der gør udslaget.

Derfor er Corona aktiveret. Her viser det sande træk sig i et menneske.

Og derfor bliver i morgen meget anderledes end i dag, også anderledes end vi forestillede os.

Fordi forestillingen retter sig mod, hvad vi tror om os selv, ikke mod, hvad der er sandt omkring os selv.

Corona tager fat i sandheden, den kraft der virker, ikke den, som vi har sagt, gælder i vores liv.

Sandheden er det dybe motiv i os, hvor den, vi troede, vi troede på, ikke har den samme betydning.