Livet som guddommeligt er at udfolde det, sådan som det var meningen fra begyndelsen.

Det er ikke svært, når vi møder det i ydmyghed, taknemmelighed, åbenhed og ærlighed.

Med Coronaenergien er jeg blevet forbundet med den guddommelige energi på en måde, der adskiller sig fra Ny Tids energi, hvor vi var flere bundet sammen.

Ny Tids energi skulle redefineres, fordi ankerpersonen misbrugte sin position, og hendes energi skulle passiviseres.

Mine bøger er en måde at tilnærme mig, hvad det vil sige at stå med hovedet oppe i himlen og fødderne nede i mulden.

Det er en beskrivelse af vejen ind i Ny Tid, altså et nyt menneskesyn, et nyt syn på mennesket, hvor vi er dyr i den ene ende, og gennem sjælen forbundet til Gud i den anden ende.

Det er ikke altid lige sjovt at mærke dette spænd, men det giver alligevel god mening. Jeg har jo prøvet det før, bare under nogle noget anderledes vilkår.

Opgaven er ikke mindre kompliceret denne gang. Selv om den er smertefuld, er den alligevel sjov, og det giver god mening.