Styrken ved min måde at betragte tilværelsen på, at den inkluderer alt.

Det er ligesom med Corona, at intet i livet kan sige sig fri. Alt er indeholdt.

Det er også det, jeg godt kan lide ved Corona, altså energien, at den, ligesom min måde at møde verden, ikke kan holde noget udenfor.

Alt i livet er altid vigtigt. Intet kan holdes adskilt, som om det ikke vedrører sagen.

Livet indeholder alt i livet.

Mit livsprojekt vedrører alt i livet.

Materielle ting falder selvfølgelig udenfor.

Det gør teknologi også.

Men levende menneskeliv er indeholdt i alt, hvad jeg forholder mig til.

Og alt, hvad jeg forholder mig til, inkluderer levende menneskeliv.

Vi skal være gode ved dyrene, men dyrene er ikke indeholdt i denne måde at forstå energi på.

Min energi er den guddommelige, som i ethvert menneske handler om sjælen, altså det sande og det kærlige i et menneske.

Dyret i et menneske er relevant, for så vidt som vi lever gennem dyret i os, og nogle gange bruger dette dyr på en måde, der ikke er i orden. Når vi er kyniske, hjerteløse, egoistiske, ukærlige. Så lader vi dyret bestemme over sjælen.