Ny Tids energi har nogle finesser, som Gammel Tids energi ikke havde.

En af dem er, at vi kan hente vores eget potentiale i en relation, hvor den anden har skabt bruddet på en måde, der ikke er i orden. Her må jeg gå ind i relationen, som om den stadig eksisterede, og tage, hvad der er mit, så længe jeg gør det ordentligt, og selvfølgelig hensynsfuldt.

Det skal jo ikke gå ud over mig, at den anden ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

Det opleves som en helt ny virkelighed, idet jeg kan bevæge mig ind i en tilstand, og agere i den, som om relationen stadig var intakt.

Jeg må kun gøre det på en måde, så jeg også reelt inviterer den anden indenfor igen, hvis vedkommende ombestemmer sig eller fortryder.

Det svarer i øvrigt til den virkelighed og energi, der opstår, når jeg gør noget, i modsætning til ikke at gøre noget.

Denne handlingsorienterede måde er ikke særligt velbeskrevet ret mange steder, sikkert fordi ikke ret mange mennesker på den måde aktivt går ind i livet, og af sig selv udfolder det.

Det er det samme, som Jesu lignelser handler om, så på den måde er det ikke nyt. Det nye er, at handling tages ud af en prædiken og i stedet praktiseres i virkeligheden, og ikke bare af egoistiske motiver. Det kan vi sagtens finde eksempler på.

Her er der tale om situationer, hvor jeg går ind i noget for at være et helt menneske, og hvor en anden forhindrer mig i det, ved at opføre sig på en måde, der ikke er i orden.

Som jeg oplever energi, opstår den ved at være i den.

Hvis vi tænker på Ny Tids energi, og på Corona, så virker den ved, at nogle er den, eller er i den.

Det kaldes også at gå vejen.

Ny Tids energi så vi udfoldet på mange sjove måder i 1960’erne. Noget af det mest spektakulære var Flower Power bevægelsen, hvor alt var psykedelisk, hvor man smed tøjet og dansede frit. Energien blev udfoldet ved, at der var nogle, der levede den.

På tilsvarende måde blev de sorte i USA en bevægelse ved, at der var nogle, der deltog i den. De investerede deres liv, deres tro. De risikerede liv og lemmer ved at går i demonstration. Og på grund af omfanget blev de hørt og blev taget alvorligt.

Andre bevægelser blev slået ned med hård hånd, hvis vi tænker på, hvad der skete i Tjekkoslovakiet. Det gælder også i lang tiden kampen for Apartheid. Der var brutale mord, men bevægelsen fortsatte.

Der var også protestbevægelsen mod Vietnam, hvor den omstændighed, at man trodsede autoriteterne, og også brød ud af de musikalske genrer, for at manifestere et nej til krig.

Bevægelsen opstår, fordi nogle investerer deres liv, deres energi, deres alvor, og derfor bliver det taget alvorligt.

Nogle skal tage noget alvorligt. Nogle skal ville gå vejen. Nogle skal være villige til at ville ofre alt, at gå ind for en dyb sandhed, ikke bare på en stemmeseddel, og ikke bare bag en computer.

Jeg ser Corona som en måde at få sjælen ind i menneskelivet globalt. Men det virker kun, hvis sjælen kommer derind, og hvis nogle står på mål for projektet. I et dybere perspektiv. Der skal være mindst én, der holder det hele, her på Jorden, og selvfølgelig én ude i Universet.

Sådan oplever jeg Corona, som en afløser for Ny Tid, eller man kan sige, at Corona har overtaget Ny Tids projekt med at få vendt det hele, så mennesker bliver mere mennesker med en sjæl, end mennesker, styret af sit indre dyr.

Corona er som en tørretumbler hvor alt snurret rundt.

Når maskinen er færdig er der kun den guddommelige sandhed tilbage derinde

Ny Tids energi vil langsom lukke op for et nyt menneskesyn, forstærket af Corona.

Det er en energi, der omslutter hele Jorden, og som gradvist giver os en ny form, som vi, fra vores synspunkt, langsomt tilegner os. Mange mærker det måske slet ikke. De følger bare med.

De, der aktivt, positivt og bevidst følger med, er frontfigurerne i Ny Tid, som er med til at give den form, og at lade alt transformere sig.

Fra en kanalisering er jeg blevet bekendt med, at Ny Tids energi blev aktiveret engang i begyndelsen af 1960’erne.

I bogen Kærligheden er Ledetråden forsøger jeg at indkredse denne energi, og hvordan den har virket, frem til i dag.

Måden at forstå energien er, at den lægger sig oven på den kendte verden, med med et nyt perspektiv.

Resultatet har været tydeligt at se med Ungdomsoprøret, men også med kampen for farvedes rettigheder i USA, med kampen mod Apartheid, protestbevægelsen imod Vietnamkrigen.

Energien har virket ind i alle områder af samfundslivet, med også ind i familiestrukturen. Meningen er, at alt i livet med tiden skal transformeres, på en positiv måde. Der har været meget modstand, og det er der stadigvæk.

Mine bøger er skrevet ind i denne energi. For mig handler det hele grundlæggende om en ny måde at forstå mennesket på, hvor alt er i spil, men positivt og åbent.

Ethvert menneske, der har viljen, kan give sit bidrag i denne proces, og selv være deltager i transformationen.

At være positiv deltager er at anerkende, at der er en transformation i gang, og egentlig bare lade sig føre med, og så se, hvad der sker, at give slip ind i transformationen.

Ny Tid vil have mig til at være præcis den, jeg er, som jeg er. der hvor jeg er, alt i mig inklusiv, ubundet, ærligt, kærlig.

Energi er bundet i sandhed.

Sandhed er bundet i energi.

Det er en dejlig erkendelse, som alle er bundet af.

Vi kan ikke flygte fra os selv, heller ikke selv om mange gør forsøget.

Men de vil aldrig lykkes med til det.

Til gengæld kan man tage sin skæbne på sig, og leve et godt liv, i samklang med det, som man skal i livet.

Man kan altid se på et menneske, om det er allieret med sig selv.

Gammel Tids energi er funderet i en evolutionær logik, udtrykt gennem dyrisk hierarki og automatreaktioner, og dens moderne efterfølger, Janteloven.

Kristendommen har haft nogen, men dog begrænset virkning. på denne ubønhørlige logik.

Magt er den væsentligste drivkraft i den gamle logik.

Sandhed, kærlighed og ligeværd er de realiteter, der skal være på plads i forhold til Ny Tid.

Livet har her en kvalitet i sig selv og begynder som lys i det menneske, der er i energien.

Ny Tids energi kommer ind gennem sjælen, og har indtil videre haft meget trange kår, i hvert fald i det offentlige rum.

Ny Tids energi er funderet i guddommelig retfærdighed.

Det kan være rart at vide, når man er oppe imod abekattelogik.

Mørke i sind og afhængighed er her udgangspunktet for enhver vurdering.

Bindinger håndteres i den gamle logik som skinbarlig sandhed.

Derfor er der god grund til at holde sig i skindet over for mennesker, der er voldsomt bundet i relationer og materialitet.

Hverken fysisk eller mentalt skal man indlade sig på øretæver, der kan være invaliderende.

Man skal simpelt han holde sig på afstand af mennesker, der ikke ønsker at opføre sig ordentligt.

Ny Tids energi er at være helt til stede i mig selv og min samtid.

At jeg lige nu er er her, hvor jeg er, med alt, hvad jeg er.

Nogle gange gør vi noget sammen, som vi har det rigtigt godt med.

Det kan være dyb elskov.

Det kan være at holde hinanden i hånden, når vi går tur.

Det kan være at kigge hinanden dybt og kærligt i øjnene.

Det kan være at sidde ved en bænk og kigge ud over et gadekær, og bare lade tankerne komme, og ordene for den sags skyld. Vi skal ikke andet, end hvad der kommer til os.

Det kan også bare være et glimt.

Mødet med et barnebarn.

Noget der er særligt dejligt og kærligt.

Hvor vi er på bølgelængde.

Så ved vi lidt om, hvad det handler om.

Og at det er muligt.

Man kan ikke gøre sådan noget kunstigt.

Man kan heller ikke gentage det, uden at det er sandt.

Det er faktisk smart.