Der er mange måder at udtrykke, at jeg sætter pris på et andet menneske.

At jeg anerkender vedkommende.

Respekt er en af måderne.

Vores måde at mødes på.

Vores måde at omtale hinanden på, også når vi ikke er i rummet eller i området.

Denne måde efterlader et aftryk, som vi også møder hinanden med, næste gang vi ses.

Respekt er på den måde en grænse, som vi aldrig overskrider.

Det er en måde, hvor vi anerkender hinanden som ligeværdige, i hvert fald som værdige.

Så længe vi begge anerkender hinanden, og i øvrigt bliver inden for aftaler, ved vi altid, hvor vi har hinanden.