En ærlig tanke.

En sand følelse.

En oprigtig seksualitet.

Det er sådan, vi skal hænge sammen, hvis vi altid kan smile ud i verden.

Det er, når sjælen i vore valg har fortrin frem for instinktet, hvor instinktet er at være i det indre dyr.

Det rene hjerte. Den rene rod. Den rene tanke.

Det er nok, det nærmeste, vi kommer på at se verden, som den er, inde fra os selv.

Uden at vi klamrer os til noget eller nogen.

Seksualiteten er den måde, vi fylder på i verden.

Hjertet er den måde, vi er op i verden.

Tanken er den måde, vi ser på i verden.

Alle de gode og dårlige tanker, jeg har haft om et andet menneske, sidder inde i mig, og påvirker ethvert fremtidigt møde med vedkommende.

De sidder der som lys eller mørke. Enten lukker de op, eller også spærrer de for adgang.

Alle de fysiske oplevelser, jeg har haft med et andet menneske, sidder inde i mig. De kan genkaldes, hvis vi ønsker det.

Alle de smil, vi har sendt til hinanden, oprigtigt ment, sidder i os som hukommelse, som vi vil kunne genkalde, hvis vi ønsker det.

Det kan kun lade sig gøre, hvis det er ubetinget gensidigt.

Alt begynder med energi.

Hvad gør vi ved vores energi?

Energien opstår som seksualitet. Som tanker. Som følelser.

Den opstår inde i os. Bevæger sig op i hjernen som tanken. Ned i vores kønsorganer som seksuel energi. Omkring vore hjerter som følelser.

Det er en fuldstændigt natulig måde at bevæge sig på.

Hvis vi er i et godt forhold, vil vi vide at lade energien udfolde sig af sig selv, men uden at standse den.

Lade den opstå, som den vil. Lade den udfolde sig, som den vil. Lade den blive til det, den selv vil, Eller som vi gerne vil.

På den måde kommer den hele vejen rundt i kroppen, og vi bliver mere levende. Vi bliver mere åbne.

Det forudsætter, at vi lader det ske, Og at vi ikke standser den i sin bevægelse.

Det kan være med en hurtig udløsning. Det kan være med, tankemæssigt at afvise og at affærdige den. Selvfølgelig også følelsesmæssigt.

Når den får lov til at bevæge sig af sig selv, vil vi blive mere naturlige og sande. Og den vil bevæge sig hele vejen ud i kroppen.

Hvis vi er to, der elsker hinanden, vil vi, hvis vi bruger den rigtigt, og begge er åbne for, hvad der sker, kunne komme til at elske hinanden endnu mere.

Men hvis bare den ene er lukket, vil det begrænse muligheden for, at vi rører ved hinanden, at vi mærker hinanden, at vi tillader det at ske, som sker, og kærligt er med det.

Låste mennesker er der rigeligt af. Som har lukket af for deres seksualitet. Som ikke tør tænke en ærligt tanke, og stå ved den. Og som slet ikke er i nærheden af at have en ærlig følelse.

Det er voksenlivet, der stiller sig i vejen for, at sjælen må komme ind i livet.

Tanker er, på samme måde som følelser, noget, der kommer til mig.

De opstår ud af ingenting.

En tanke fordrer et begreb, en forståelsesramme. Ellers giver den ingen mening.

En tanke knytter an til en forståelse, en bevidsthed, en viden.

Den henter sit materiale et sted fra. Den har en kontekst og et univers.

En tanke kan udfolde sig til flere tanker, til en sammenhæng i høj eller i lav bevidsthed.

En følelse kan udfolde sig til flere følelser, i sandhed og kærlighed i et åbent hjerte, eller som noget afstumpet i et lukket hjerte.

Seksualitet kan udfolde sig, især når vi er to, til dyb fysisk kærlighed og gensidige berøringer, i ligeværd og glæde. Og dens modsætning, på vej mod satanisme og at ødelægge hinanden, er også en mulighed.

Vi vælger selv vores måde at være i livet på. Det er altid godt, med sig selv, at vælge, og at gøre det positivt, inden jeg lader noget lavt i mig få lov til at tage over og bestemme.