Ny Tid handler om, at alt det, som i Gammel Tid blev håndteret og styret af instinktet, fremadrettet kan håndteres og styres af sjælen.

Det betyder, at sandhed og kærlighed altid vægtes først og fremmest, også forud for enhver formidling.

Det vil sige, at en formidling aldrig kan være hård, kynisk, vred, kalkuleret.

Når jeg fortæller dig noget, så skal du ikke føle dig dum eller underlegen. For så er det måske mig, der ikke er god nok til at formidle det.

Ny Tid sætter sjælens måde at være i verden på foran instinktets.

Det er de samme elementer. Det er måden at gøre noget på, der ændrer sig, eller som vi bevidst skal ændre, afhængig af, hvor jeg selv er i verden, i forhold til mine handlinger og min indstilling.

At have sjælen bag ved mine handlinger vil altid gøre mig til et sandt og kærligt menneske.

Det er et valg, som jeg skal tage med mig selv. Og når jeg har gjort det, så er det det, der styrer mig.

Enkelt og magisk. Sværere er det ikke.

Det sjove ved tiden er, at den går, uanset …

Det sjove ved udvikling er, at den sker, uanset …

Hvis man gerne vil være med, skal man jo løfte hovedet, sige ja, og deltage.

Men hvis ikke man vil det, vil tiden og udviklingen gå alligevel.

Ny Tid er ligesom at bygge et hus.

Først skal strukturen være på plads.

Sjælen skal vende rigtigt i forhold til instinktet.

Der har været uorden i en årrække.

Herefter skal der formidles en forståelse, så alle kan mærke, at noget nyt er begyndt, eller er på vej.

Så er det også vigtigt at skille sig rigtigt af med det gamle, eller at finde ud af, hvordan jeg selv kommer rigtigt med over i den nye tilstand.

Det fordrer, at jeg aflægger nogle gamle mønstre og former, som ikke virker mere.

Jeg skal have mig selv med på en måde, som jeg har det godt med.

Det kræver helt sikkert noget tilvænning.

I Ny Tid er det dem, der har handlet med hjertet, der vil stå forrest i køen.

Projekt Ny Tid handler rigtigt meget om at etablere bevidsthed og forståelse i det enkelte menneske.

Det er kraften fra et enkelt menneske, der afgørende vil kunne ændre noget i verden, selvfølgelig kombineret med en forståelse i dette menneske for, hvad hele projektet handler om.

Forgrundsfigurer er dem, der afgørende har hånd omkring helheden i projektet. Og som, qua deres handlinger, kan være rette vejvisere.

Et sandt menneske har været helt nede at vende, så det, der kommer ud af munden, ikke bare er tilfældige tomme ord.

Når verden bevæger sig, så er der nogle, der naturligt glider med i bevægelsen.

Andre bliver stående, stive som granit.

De har vundet en position, som de under ingen omstændigheder vil give slip på.

De er villige til at sælge deres gamle bedstemor, bare for at få lov til at holde deres hævd i hævd.

Det er lidt komisk at være vidne til sådan noget, men bestemt ikke sjovt at være i klemme, hvis man er så uheldig at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Det er tiden, der trækker det længste strå.

Men de stiveste støtter står der måske stadig om 100 år, hvor vi er helt andet sted.

Fordi vi ikke var bange for udviklingen.

Mennesket er meget tilbøjeligt til at stikke af, når det kommer til stykket.

Altså at være mere dyr end sjæl.

Det kan være dybt smertefuldt at opleve.

Og vi har simpelt hen brug for, at der er nogle, der formår at stå i sig selv.

Ellers vil alle flygte, bare der er et lille vindpust.

Og så får vi aldrig kontakt med sjælen.

Kærligheden skal finde en sand form ved menneskers hjælp.

Mennesker, der har hjertet på rette sted.

Ligesom Jesus bad om at blive fritaget for sit lidelsesfulde hverv for et par årtusinder siden, har jeg også stillet spørgsmålet: Hvad handler det hele om? Kunne jeg ikke have undgået meget af det vanvid, som jeg har været igennem?

Svaret er den sætning, som afsnittet blev indledt med.

Altså: Kærlighed skal finde en sand form ved menneskers hjælp.

Vi skal selv finde en vej. Og vi skal selv være med til at finde den.

Vi skal med andre ord gennemleve den på vores egen krop.

Vi skal finde ud af med hinanden, hvad vi ønsker af os selv og hinanden.

Svarene er ikke givet på forhånd. Meget, rigtigt meget vil være op til os selv.

Men den karmiske opgave, som alle ansvarlige kan mærke, slipper vi ikke for at finde en løsning på.

Gode mennesker er dem, der viser vejen ind i Ny Tid.

Mennesker, der positivt evner at stå i sig selv. Som kan rumme deres egen energi. Som kan være i sig selv. Og som dermed kan være vejvisere i forhold til, hvad der er menneskeligt muligt.

I Ny Tid behøver man ikke at klippe en hæl og hugge en tå.

Vi kan være i os selv, og lade alt i livet udfolde sig derfra.

Ordentlighed er, altid og ubetinget, positivt at være i sit instinkt.

Instinktet vil altid være den fysiske form for energistrukturen.

Instinktet er en elastik, som rummer vores vitalitet.

Så jo mere fri vi er, jo mere vitalitet har vi til rådighed.

Ny Tid handler om, at alt lader sig forstå i en stilfærdig logik, hvor alt hænger sammen, også energetisk.

Denne sammenhæng kan registreres overalt i livet. Men forståelse fordrer viljen til at forstå.

Energi er også seksualitet. Energi er det, der virker inde i et menneske hele livet, også i overgangen fra barn til voksen, hvor seksualiteten manifesterer sig.

Samtidig er det vigtigt at fortælle, at seksualitet kan være noget af det smukkeste, der kan udfolde sig mellem mennesker.

Seksualitet har den samme mulighed for at udfolde sig stilfærdigt, i alle faser af livet. Når vi lærer at forstå det, forstår vi, hvordan livet energetisk er forbundet igennem livet, uden af der behøver at være voldsomme brud og ødelæggelse i relationer mellem mennesker.

Det handler om en ny forståelse af, hvad det vil sige at være menneske.

Det er mig, der i forhold til Ny Tid kommer med denne kontinuerlige erkendelse og information. Jeg har konstateret, at der er en voldsom modstand mod denne stilfærdige sammenhæng.

Ikke bare modstand, men også direkte obstruktion mod at kigge på den stilfærdige mulighed.

Der er ingen tvivl om, at ubetinget ordentlighed skal stå øverst på CV’et hos de mennesker, der skal være vejvisere ind i Ny Tid.

Det er simpelt hen en ultimativ betingelse, at man ved, hvad det vil sige.

Det kan defineres som at have fuldstændigt styr på sit instinkt, på sit indre dyr. Men ord er ikke nok. Man skal vise, at man også mestrer kunsten i praksis. At man ikke lader en følelse eller en lidenskab stikke af med sig. For så har man ikke styr på sig selv.

Det er intet i vejen med at have en følelse eller en lidenskab. Og det handler ikke om at forbyde dem. Men det handler om at være med dem, at møde dem i bevidsthed, og at lade dem transformere sig, hvis ikke de skal udleves. Men selv da skal vi være med os selv i bevidsthed.

At håndtere instinktet i kærlighed går forud for enhver tale om sjælen. For det er instinktet, der altid vil manifestere sig, så længe vi er jordboere. Det er simpelt hen en del af pakken.

Vi kan så vælge at være med os selv i lethed og tyngde, men altid at være med og i os selv. Det er en positiv mulighed, som alle har. Vi skal bare lære at være i livet, at være fremme i skoene, i hvert fald ikke at stå bag gardinerne, og vente på, at der sker noget uden for mig selv. For så har jeg allerede gjort alt vanskeligt for mig selv fra begyndelsen af.

Sjælen indeholder så meget smukt og fint, at kravet til det menneske, der ønsker at følge med ind i Ny Tid som frontfigur, er at bevise, at det ubetinget ønsker at være god og positivt at forfølge dette mål, i ord og handling.

Der kan ikke afviges fra disse grundlæggende vilkår, hvis man ønsker at melde sig på barrikaderne hen imod en bedre og mere retfærdig verdensorden.

Meningen med frontfigurer er, at der altid vil opstå situationer, som vi ikke kender svaret på, hvor det er vigtigt, hvordan vi håndterer det.

At vi har vores egen intention helt på plads, så vi kan navigere igennem usikkerhed og vanskeligheder.

Hvis vi sammenligner med implementering af kristendommen, var der rigtigt meget, der gik galt, hvor man videreførte, og nogle gange med værre konsekvenser, fortidens synder.

Negative konsekvenser har der allerede været mange af i forhold til projekt Ny Tid.

Man kan sammenligne Projekt Ny Tid med en cementblander, hvor cementen er energien, der bliver blandet, og som på et tidspunkt bliver spredt ud over den nye verden. Det gælder selvfølgelig om at stå oprejst og oven vande, når projektet er tilvejebragt.

Det er hele er tilrettelagt på en måde, hvor den frie vilje er i spil for alle. Dermed er det jo ikke givet, hvilken retning de forskellige vælger, og dermed heller ikke resultatet.

Men energien er sådan skruet sammen, at enhver, der lever efter sandheden og kærligheden, herunder også i ligeværdige relationer, automatisk vil kunne komme igennem processen tørskoet, så at sige.

Hvis man går ind i projektet med åben pande, vil man blive båret igennem af energien.

Det handler om at gennemføre en ny verdensorden, hvor sjælen er styrende. Det betyder også, at alt vil bliver vendt på hovedet i processen.

Hvis man stritter imod, vil man undervejs også opleve at ligge med benene opad. Det er altid nemmest at have front imod sig selv og en udvikling. Og det er altid rarest at have alt i sig selv med, når det begynder at snurre rundt.

Som i en storm at det altid bedst at opholde sig i orkanens øje.

Hvis man i dag lever efter sjælen, vil det være en naturlig rejse, der handler om at give slip, og at lade det nye opstå og transformere det gamle. Det er ikke svært, når man gør det, og slapper af i det.

Det vil helt sikkert være en hjælp at læse mine bøger.

Jeg bliver ofte selv overrasket over, hvad jeg skriver, og hvad der kommer til mig. Jeg bliver aldrig chokeret. Der er snarere tale om en positiv overraskelse, ind i en ny bevidsthed, der er båret af sjælens sandhed.

I praksis betyder det, at de sandheder, der bliver bragt til torvs i år, måske slet ikke findes på torvet næste år.

Men så længe vi er i energien, som er at være i sandheden, vil vi trimle med rundt på en måde, så vi altid vil kunne finde os selv undervejs.

Vi svarer ikke for andre end os selv. Projektet er på den måde ikke gruppebaseret. Men vi kan godt vælge at gøre noget sammen, hvor vi på den måde flytter os i sandhed og i kærlighed.

Mennesker vil altid være styret af deres egen vilje og intention, og det kan vi ikke gøre andet ved, end at respektere det, og for alles skyld håbe på, at vi vælger løsninger, hvor vi har det godt bagefter.

Ny Tid er at få lyset ind i sig selv.

Jeg skal kunne mærke i mig selv, at noget er rigtigt.

Det mærker jeg inde i mig selv.

Noget kan godt være prangende i den ydre verden, men hvis ikke det rammer noget i mig, er det ikke sandt.

Når noget er mørkt, giver det ingen respons.

Når noget kun er for pengenes skyld, er det ligegyldigt, og uden sande svar.

Hul igennem er at mærke en guddommelig sandhed.

Selv om også den i udgangspunktet kun er mikroskopisk.

Det er sådan, opstandelsen kunne lade sig gøre.

Der var en sand forbindelse, fordi en havde gået vejen, var blevet i smerten. I sin egen sandhed.

Jeg skal altid kunne lyse mig selv op.

Mit eget rum er måden at mærke, hvornår noget er rigtigt, og hvornår det ikke er det.

Hvornår er et menneske sandt?

Vejen ind i Ny Tid er at blive i sin egen energi.

Sandheden er åben for enhver, der er åben for sandheden.

Kærlighed er åben over for enhver, der er åben for
kærligheden.

Mennesket er sin egen værste forhindring.

Mennesket skaber sit eget mørke ved at være mørk i sig selv.

Det er et valg, et suverænt valg.

Når vi åbner os, får vi alle de svar, som vi spørger efter.

Bindinger forhindrer et menneske i at se klart.

En binding er en energiklump, der kun søger sit eget mørke.

En binding vil kun sit eget mørke.

En god måde at komme fri af sine bindinger på er at følge
energien derhen, hvor den gerne vil have mig hen. Og så møde det, der kommer.

På den måde er det kun min egen vilje, der stiller sig i
vejen for, at jeg kan komme videre, herunder at kunne gå ind i og slippe en
binding.

Hvis det er en selvskabt forhindring, vil energien altid
skubbe på indefra.

Hvis viljen er der, kan jeg komme fri af hvad som helst.

Det er i øvrigt et godt argument for at beskæftige sig med energi,
og ikke med energiens manifestation, som den lave bevidsthed ikke tøver med at
gribe fat i, for at undgå, at turen går for tæt på.

Den lave bevidsthed ønsker ingen klare svar, fordi den derved vil opløse eller ophæve sig selv.

At agere skråsikker er en anden måde at fortælle, at sandheden er mig ligegyldig.

I et frit menneske er energien altid fri.

I et bundet menneske er energien altid bundet.

Bevidstheden får form og farve efter menneskets attitude.

Ethvert menneske har adgang til energi i alle former.

Begrænsningen er menneskets egen selvbevidsthed, der kan være selvforskyldt, men som også kan skyldes andre.

Begrænsningen kan opstå på mange måder, kan altid lokaliseres i tid og sted, og derved opløses, ophæves.

Det er mennesket selv, der stiller sig i vejen for høj bevidsthed, som er frihedens sande forudsætning.

At kunne kigge på alt, som det er.

Vores sande identitet er i vores energi.

Vi har sandheden i os.

Den kan være skjult af mange årsager.

Energien er i bevidstheden, som omslutter os, vores væsen
altså.

Dette væsen går fra seksualiteten til hjernen, som et
ottetal gennem hjertet.

Sjælen er i væsenet.

Energien er i væsenet.

Energien er i sjælen.

Energien er kærligheden,

Energien er sandheden.

Min integritet er min energi.

Min integritet er min sandhed.

Når jeg mærker mig selv, mærker jeg min integritet og min sandhed.