At være sand kræver, at jeg har viljen til at være det.

At gøre det, der skal til, for at manifestere og at udfolde det.

Energien skal kunne samle sig i en oprigtig vilje, der manifesterer sig igennem et menneske.

Med andre ord skal jeg opsamle så meget energi, at jeg også vælger, helt at stå inde for mig selv.

Viljen inde i mig selv, den reelle vilje, afgør, hvad jeg vil med mit liv.

En vilje skal følges til dørs, hvis den skal have mening.

Ellers er det jo ikke min egen, sande og reelle vilje, der kommer til udtryk.

Energi manifesterer sig i vilje. Meget kan foregå ubevidst, men på et eller andet tidspunkt vil bevidstheden bryde igennem. Der kan dog stadig være et skridt, inden viljen manifesterer i en konkret handling. Det er jeget, vi her skal have fat i, som er den, der agerer, som er kaptajn på skibet. Men skibet kan godt alligevel have en anden retning, og kaptajnen måske være lidt småstædig.

Viljen er på samme tid bundet og fri. Det bestemmer vi selv.

Viljen bliver til i alt det, vi gør. Når vi registrerer ligegyldige mennesker, er det nogle, der ikke har taget og tager deres vilje alvorligt.

Vi skal vise hinanden, at vi gerne vil noget, der er anderledes. Det hjælper ikke noget, bare at tænke det.

Det, som vi gør, er styret af en vilje, som kan være vores egen, men som også kan være en andens.

At ville er at gøre noget, fordi jeg føler en tilskyndelse til det.

En vilje og en handling fordrer et ja.

En vilje udspringer af noget. En motivation. En drift. En lidenskab. En tanke. En følelse.

I alle tilfælde sker der en bearbejdelse, inden det kommer til udtryk som vilje.

Nogle gange finder man først ud af, hvad viljen bestod i, efter at handlingen er udført.

En vilje har fat i et menneske, eller et menneske er styret af en vilje.

Det er altid godt af have en god fornemmelse af sin egen vilje.

Jo mere jeg er i overensstemmelse med min vilje, jo mere hel og sand vil jeg være.

Jeg ser her viljen som noget positivt, i modsætning til trods og modvilje, hvor individet stemmer imod med sin attitude eller sine fødder. Her er der tale om et splittet individ, der ikke har klargjort, eller som måske ikke ønsker at klargøre sin vilje.