Når viljen og bevidstheden ikke er særligt aktive, er det muskelspændinger og murene, der danner rammerne for, hvordan personligheden opbygges.

Og uden bevidsthed vil det være det, der ser godt ud, det som jeg selv får glæde af, der trækker i mig i en bestemt retning.

På den måde bestemmes retning og aktuelle valg i det ubevidste og umodne menneske, der ikke har kontakt til sin sjæl, og dermed nogle dybere overvejelser og kvaliteter.

Trykket eller tyngden er styret af det, der giver mig umiddelbar tilfredsstillelse, uden andre overvejelser i øvrigt. Det er den måde, egoisme og kynisme udfoldes, og måden, hvorpå den stærke eller den mest snu vinder over den svage.

I forhold til en forretningsidé skal den jo kunne bære i længere tid, men princippet er egentlig det samme egoistiske.

Fordi der ikke er særlig dybde i disse valg, går livet også i stå inde bag murene.

Når sjælen ikke er taget i ed, er det alene den dyriske præstation og virkemåde, som styrer begivenhederne.

Kærlighed er betinget. Bliver meget nemt en handelsvare.

Seksualiteten går i stå, og man begynder at tale dårligt til hinanden.

Man skal hele tiden finde på noget nyt. For inspirationen er ikke hentet fra et dybt sted.

Det hele sker gradvist, men sikkert, netop fordi der ingen dybde er i den måde, der handles på.

Livsstilssygdomme, demens og andre former, herunder kræft, kommer snigende, for til sidst at overtage.