Der skjuler sig ufatteligt meget kynisme bag ved at være voksen.

At udøve magt over andre bag ved mure og mursten.

Der er så meget lidelse, i kølvandet på, hvad man udsætter hinanden for, fordi man materielt har et fortrin og en fordel.

Voksenlivet lægger låg på, så noget ikke bliver for virkeligt.

Det er en magtbastion, der holdes oppe eller sammen af de syv dødssynder.

Vrede sørger for, at kærligheden ikke har en chance. Modsvares af frygt.

Hovmod søger for, at sandheden ikke har en chance. Modsvares af resignation.

Utugt sørger for, at seksualiteten ikke har en chance. Modsvares af impotens.

Fråseri sørger for, at naturlighed ikke har en chance. Modsvares af ligegyldighed.

Griskhed sørger for, at sundhed ikke har en chance. Modsvares af selvfølgelighed.

Dovenskab sørger for, at impulser ikke har en chance. Modsvares af tom underholdning.

Misundelse sørger for, at ligeværd ikke har en chance. Modsvares af chikane.

På den måde lukker instinktet og dets uvaner effektivt for sjælens umiddelbarhed.

Voksne mennesker har valgt mørket og ikke lyset at navigere og korrigere efter.

Det er nemt at mærke dette låg, når man møder en repræsentant for denne befolkningsgruppe.

Sjælen er for de fleste mennesker ikke eksisterende.

Det hænger sammen med, at den er i eksil, og har været det fra barnsben.

Sjælen fordrer nærvær, årvågenhed, venlighed, åbenhed, ærlighed.

Det er for rigtigt mange en så stor mundfuld, at de hellere klapper i, og lader ligegyldigheden tage over i stedet.

Sjælen er kun en reel mulighed, hvis jeg ønsker den i min nærhed hele tiden, hvis jeg samtidig lever livet i overensstemmelse med de fordringer, som ovenfor blev skitseret.

Et åbent hjerte skal vi jo lige huske at nævne også som en fordring.

Hvis ikke jeg har lyst til at være ærlig, har jeg jo valgt skyggevejen og tristheden, som de fleste har fundet sig til rette i.

Voksne mennesker kaster skygger, så store, at de ikke selv vil kigge på dem.

Det er en mærkelig adfærd, måske den vigtigste til, at de ude fra Universet har aktiveret Corona.

Voksne mennesker opfører sig så irrationelt, bag materielle rammer, at de ikke længere behøver at kigge på sig selv.

Metoderne er i hvert fald vrede, og i det hele taget dødssynderne.

Et anfald af raseri.

Måden at bolle konen på, eller at lade sig kneppe på.

Griskhed. Fråseri. Misundelse. Hovmod.

For ikke at gå rundt i skyld, samvittighed eller skam, aktiverer man så meget, at man ikke længere behøver at tænke over det efterfølgende.

Det kan også være bagtalelse. Sladder. Klicheer. Floskler.

Hovedsagen er, at jeg ikke kommer for tæt på virkeligheden. At jeg ikke mærker mig selv.